Universitetai

Jau viešai prieinamas mokslinių straipsnių rinkinys „Kelyje su Konstitucija”

Jau išleistas ir prieinamas skaitymui recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys „Kelyje su Konstitucija”, kuris skiriamas VU Teisės fakulteto partnerystės profesoriaus Augustino Normanto 70-mečiui.

Pirmajame leidinio straipsnyje profesorius dr. Arvydas Andruškevičius aptaria Augutino Normanto asmenybę, teisės mokslininko ir dėstytojo talentą, dalinasi atsiminimais apie gerbiamą profesorių.

Rinkinyje yra 18-a mokslinių straipsnių, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės, baudžiamosios, tarptautinės teisės ir kitos aktualios visuomenės  gyvenimo teisinio reguliavimo problemos, kaip antai teisminės valdžios nepriklausomumas, kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymas, vykdomosios valdžios teisėkūros priežiūra, teismų sprendimų aiškumas, nepaprastosios padėties įvedimas ir kt.

Leidinio mokslinis redaktorius yra prof. dr. Bronius Sudavičius.

Straipsnių rinkinys prieinamas internetu, jį rasti galite čia.

Back to top button