Teismai

Generalinis advokatas M. Szpunar: Amazon negali būti laikoma tiesiogiai atsakinga už prekių ženklų savininkų teisių pažeidimus, padarytus jos platformoje dėl trečiųjų šalių pasiūlymų

Amazon grupė yra ir gerai žinoma platintoja, ir prekyvietės valdytoja. Todėl Amazon savo elektroninės prekybos svetainėje talpina tiek savo pačios prekių, kurias parduoda ir siunčia savo vardu, tiek trečiųjų pardavėjų skelbimus. Be to, Amazon siūlo tretiesiems pardavėjams papildomas jos platformoje internete patalpintų prekių saugojimo ir siuntimo paslaugas, informuodama potencialius pirkėjus, kad ji bus atsakinga už šią veiklą.

Christian Louboutin yra prancūzų batų dizaineris, kurio geriausiai žinomi gaminiai – aukštakulniai moteriški batai. Raudonos spalvos išorinis padas, dėl kurio šie batai žinomi, yra registruotas kaip Europos Sąjungos ir Beniliukso prekių ženklas.

Amazon interneto svetainėse nuolat pasirodo raudonpadžių batų reklama, kuri, pasak Ch. Louboutin, yra susijusi su prekėmis, dėl kurių jis nedavė sutikimo išleisti į apyvartą. Dviem ieškiniais, pareikštais prieš Amazon Liuksemburge (C–148/21) ir Belgijoje (C–184/21), jis teigė, kad ši platforma be jo sutikimo naudojo žymenį, tapatų jam priklausančiam prekių ženklui, prekėms ar paslaugoms, tapačioms toms, kurioms įregistruotas aptariamas prekių ženklas, ir visų pirma pabrėžė, kad ginčijama reklama yra neatskiriama Amazon komercinio pranešimo dalis. Abu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai, remdamiesi analize apie hibridinį Amazon veikimo būdą, visų pirma kėlė klausimą, ar tokios elektroninės prekybos platformos valdytojas gali būti laikomas tiesiogiai atsakingas už prekių ženklų savininkų teisių pažeidimą jo platformoje. Dėl šio klausimo, skirtingai nei klausimo, susijusio su netiesiogine atsakomybe, yra nustatyta suderinta tvarka Sąjungos teisėje.

Šiandien pateiktoje išvadoje generalinis advokatas Maciej Szpunar paaiškino internete veikiančio tarpininko atliekamo prekių ženklo „naudojimo“ sąvoką, kuri, jo nuomone, turėtų būti taikoma atsižvelgiant į aptariamos platformos naudotojo suvokimą. Šiuo klausimu generalinis advokatas priminė, kad iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, jog interneto tarpininko atliekamas naudojimas reiškia, „kad šis žymuo naudojamas bent jau jo paties komerciniame pranešime“.

Generalinis advokatas teigė, kad ši sąlyga įvykdoma, kai šio komercinio pranešimo adresatas sukuria tam tikrą ryšį tarp tarpininko ir atitinkamo žymens, ir pridūrė, kad tokia sąlyga turi būti analizuojama iš atitinkamos platformos naudotojo pozicijos, kad būtų galima nustatyti, ar nagrinėjamas žymuo naudotojui atrodo įtrauktas į šį komercinį pranešimą.

Pasak generalinio advokato, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus elektroninės prekybos platformos naudotojo suvokimas yra svarbus aspektas nustatant žymens naudojimą tos platformos valdytojo komerciniame pranešime. Be to, dėl Amazon veikimo būdo įtakos pripažįstant prekių ženklo „naudojimą“, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisę, generalinis advokatas priminė, kad klausimas susijęs tik su elektroninės prekybos platformos valdytojo tiesioginės atsakomybės atveju, nes jis naudojo prekių ženklui tapatų žymenį. Be to, nors generalinis advokatas nurodė, kad trečiųjų pardavėjų pasiūlymai ir Amazon pasiūlymai pateikiami vienodai ir ant visų jų yra Amazon logotipas, jis pažymėjo, kad skelbimuose visada nurodoma, ar prekes parduoda tretieji pardavėjai ar tiesiogiai Amazon.

Vien tai, kad Amazon ir trečiųjų pardavėjų skelbimai egzistuoja kartu, negali lemti to, kad pakankamai informuotas ir protingai pastabus internautas trečiųjų pardavėjų skelbimuose rodomus žymenis galėtų suvokti kaip neatskiriamą Amazon komercinio pranešimo dalį. Tas pats pasakytina ir apie papildomas pagalbos, prekių ženklui tapačiu žymeniu pažymėtų prekių saugojimo ir siuntimo paslaugas, kurias teikdama Amazon taip pat aktyviai prisidėjo prie pasiūlymų pirkti rengimo ir paskelbimo. Generalinis advokatas mano, kad šiomis aplinkybėmis tokios interneto platformos, kaip Amazon, valdytojas nenaudoja žymens.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button