Universitetai

Išleista monografija „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai“

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) mokslininkų – prof. habil dr. Gintaro Švedo, dr. prof. Jono Prapiesčio, dr. doc. Andželikos Vosyliūtės ir lekt. Dariaus Prapiesčio – monografijoje „Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai“ atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo (vientisumo, suderinamumo ir nuoseklumo) vertinimas.

Ištyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiąją dalį, baudžiamąją teisėkūrą, Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinos vertinimus ir pasiūlymus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir kitų teismų jurisprudencijos taikant baudžiamuosius įstatymus tendencijas, taip pat tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, tarptautinių teismų ir teisminių institucijų jurisprudencijos įtaką Lietuvos baudžiamosios teisės specialiosios dalies institutams, padaroma išvada, kad būtina rengti naują Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies redakciją.

„Monografijos tyrimo rezultatai buvo gauti kompleksiškai taikant ir teorinius, ir empirinius mokslinio tyrimo metodus. Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti svarbiausi buvo loginis-analitinis, lyginamasis, istorinis, sisteminės analizės, dokumentinės analizės, anketavimo ir pokalbio moksliniai tyrimo metodai“, – sako autoriai.

Monografiją galite įsigyti VU internetiniame knygyne, knygyne „Akademinė knyga, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt.

Back to top button