InstitucijosUniversitetai

Šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvos savivaldybėse

Remiantis įvairiais skaičiavimais 2009-2015 m. laikotarpiu Lietuvos šešėlinės ekonomikos lygis varijavo vidutiniškai nuo 16,4 proc. nuo BVP (Putnins, Sauka, 2015)  iki 25,5 proc. nuo (Meidina, Shneider, 2018). Iš tikrųjų esant tokiam bendram dydžiui, sudėtinga spręsti apie šalies regionų situaciją šešėlinės ekonomikos klausimais. Šešėlinės ekonomikos lygio apskaičiavimą visose 60 Lietuvos savivaldybių (iki tol nebuvo rasta tyrimų, kuriuose būtų apskaičiuotas šešėlinės ekonomikos mastas pagal regionus) projekto Gerovės visuomenė „Tarpusavio ryšiai tarp nedarbo lygio ir šešėlinės ekonomikos Lietuvos regionuose“ mokslininkų komanda atliko pirmą kartą. Skaičiavimams imtas 2001-2019 m. laikotarpis. Šešėlinės ekonomikas mastas vertintas pagal dvi rodiklių grupes: indikatorius (įmonių skaičius, paramos gavėjų skaičius, bendras savivaldybės biudžetas, savivaldybės biudžetas socialinei apsaugai ir savivaldybės biudžetas sveikatos apsaugai) ir priežastinius veiksnius (užimtumo lygis, nedarbo lygis, darbo užmokestis, gyventojų skaičius, gyventojų tankumas, imigracija, emigracija, nefinansinių korporacijų skaičius, pensiją gaunančių pensininkų skaičius ir išlaidos šeimoms, auginančioms vaikus, išmokos).

Mimic modelio metu gauti rezultatai atskleidė, kad užimtumo lygis, imigracija ir gyventojų tankis teigiamai veikė šešėlinės ekonomikos lygį visose savivaldybėse. Lyginant, kuris veiksnys turėjo didesnę įtaką šešėlinės ekonomikos lygiui, mokslininkai padarė išvadą, kad užimtumo lygis turėjo didesnį poveikį nei imigracija prieš krizę ir po jos, tačiau krizės laikotarpiu, priešingai, imigracija darė didesnę įtaką nei užimtumo lygis šešėlinei ekonomikai.

Palyginimui pateikiama dešimt savivaldybių, kurios turėjo mažiausią ir didžiausią šešėlinės ekonomikos lygį trimis periodais:

Savivaldybių dešimtukas su mažiausiu šešėlinės ekonomikos lygiu

      Pakilimo laikotarpis (2011-2019)
Prieš krizinis laikotarpis  (2001-2006)Krizinis laikotarpis (2007-2010)
 MedianaStand. Nuok. MedianaStand. Nuok. MedianaStand. Nuokt
Kazlų Rūdos16,4955,746Molėtų17,5427,119Birštono sav.10,4853,525
Kupiškio17,1837,154Elektrėnų18,8004,505Varėnos r.11,5323,324
Kalvarijos17,6005,107Zarasų raj.19,7459,587Akmenės raj.11,5523,474
Neringos17,9348,135Lazdynų raj.19,9877,243Rietavo11,7773,791
Akmenės raj.18,50021,517Pakruojo raj.20,0706,275Pagėgių12,6613,007
Birštono sav.18,8576,797Šilalės20,1312,959Zarasų raj.12,6763,666
Panevėžio20,1804,250Anykščių20,5543,541Rokiškio12,7763,531
Palangos20,1889,745Biržų raj.20,7443,687Šakių raj.13,0323,545
Skuodo20,37413,361Kauno r.23,4959,044Utenos  raj13,2493,321
Pagėgių20,3767,640Telšių raj.23,6383,681Kazlų Rūdos13,5933,105

*Baziniai metai 2004, 2009, 2014, kurie buvo atspirties taškas skaičiuojant šešėlinės ekonomikos lygį

Savivaldybių dešimtukas su didžiausiu šešėlinės ekonomikos lygiu

         
Prieš krizinis laikotarpis (2001-2006)Krizinis laikotarpis (2007-2010) Pakilimo laikotarpis (2011-2019)
 MedianaStand. Nuokr. MedianaStand. Nuokr. MedianaStand. Nuokr.
Jonavos r.25,9503,451Jonavos r.29,46710,862Kretingos17,6303,677
Šakių raj.25,95312,604Visagino29,48310,723Kalvarijos17,6305,173
Kauno r.26,8615,523Kaišiadorių29,5287,776Šiaulių m.17,76711,341
Kretingos27,00011,646Plungės raj.30,14210,625Šiaulių raj.17,94412,608
Klaipėdos m.27,0891,708Klaipėdos m.30,48812,261Jonavos r.18,3852,943
Druskininkų27,1406,525Neringos30,8225,261Šalčininkų19,1409,619
Lazdynų raj.27,5827,095Kretingos32,1159,058Klaipėdos19,61117,304
Vilniaus m.31,1402,852Ukmergės r.32,9808,340Elektrėnų19,69225,749
Zarasų raj.32,2544,773Šalčininkų33,59813,147Neringos20,66513,291
Rietavo33,0516,748Širvintų35,32918,283Kupiškio21,3085,420

Šio tyrimo kontekste šešėlinės ekonomikos lygis Lietuvos savivaldybėms per tris nagrinėjamus laikotarpius – ekonomikos pakilimas (2001-2006), ekonomikos krizė (2007-2010) ir ekonomikos atsigavimas (2011- 2019 m.) – įvertintas pirmą kartą. Imigrantų skaičius, užimtumo lygis ir gyventojų tankumas buvo nustatyti kaip pagrindiniai šešėlinės ekonomikos veiksniai Lietuvos savivaldybėse. Iki šiol moksliniuose tyrimuose beveik nebuvo atsižvelgta į oficialios imigracijos poveikį; daugiausia dėmesio skirta neoficialios imigracijos neigiamam poveikiui „šešėliui“ darbo rinkoje. Išvada, kad užimtumo lygis taip pat pakelia šešėlinės ekonomikos lygį, skatina gilintis į užimtumo priežastis, pavyzdžiui, mokant darbo užmokestį „vokeliuose“, nedeklaruojant gaunamų pajamų ir kt. Blogiausia situacija buvo krizės laikotarpiu, kai didžiausias šešėlinės ekonomikos lygis užfiksuotas Širvintų, Šalčininkų, Ukmergės ir Kretingos rajonų savivaldybėse (šešėlinės ekonomikos lygis siekė 32 – 35 proc. BVP).

Tekstą parengė prof. dr. Rita Remeikienė, prof. dr. Ligita Gasparėnienė, VU Teisės fakulteto Mokslo ir inovacijų skyrius

Back to top button