Teismai

EŽTT: sunkią negalią sukelianti pavėluota medicininė pagalba, išskyrus tam tikras aplinkybes, nepažeidžia žmogaus teisių

Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje „Vilela ir kt. prieš Portugaliją“ (Nr. 63687/14) dėl įtarimų dėl medicininio aplaidumo ir tariamo kelių Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų pažeidimo: teisės į gyvybę (2 straipsnis), nežmoniško ar žeminančio elgesio (3 straipsnis), teisės į teisingą bylos nagrinėjimą (6 straipsnio 1 dalis), teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (8 straipsnis) ir nuosavybės teisės (EŽTK 1 protokolo 1 straipsnis).

Byla susijusi su tariamu medicininiu aplaidumu hospitalizuojant vieną iš pareiškėjų, kai ji pagimdė vaiką (kuris gimė su 100% neįgalumo laipsniu 1994 m. ir mirė 2017 m.), taip pat dėl ​​veiksmingų teisių gynimo priemonių trūkumo dėl Portugalijos įstatymų. EŽTT konstatavo, kad buvo pažeistas tik procesinis EŽTK 8 straipsnio aspektas (bet ne jo esminis aspektas), o likusius skundus paskelbė nenagrinėtinais. EŽTT priminė, kad, nors teisė į sveikatą nėra viena iš EŽTK garantuojamų teisių, susitariančios šalys pagal EŽTK 8 straipsnį yra įpareigotos (i) priimti taisykles, reikalaujančias, kad valstybinės ir privačios ligoninės priimtų tinkamas priemones, skirtas apsaugoti pacientų sveikatą, ir ii) medicininio aplaidumo aukoms suteikti galimybes prireikus gauti kompensaciją dėl sužalojimų.

Dėl tariamo esminės EŽTK 8 straipsnio dalies pažeidimo EŽTT pažymėjo, kad pareiškėjai neteigė, jog nagrinėjamoje ligoninėje buvo sisteminiai ar struktūriniai trukdžiai, nei kad vaiko negalia buvo sukelta tyčia ar kad nebuvo galimybės naudotis sveikatos apsaugos priežiūros paslaugomis. Jie argumentavo, kad reikalingas cezario pjūvis buvo atliktas per vėlai, o tai pagal EŽTT praktiką nėra viena išimtinių aplinkybių, susijusių su valstybės atsakomybe EŽTK 8 straipsnio turinio požiūriu. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, tokios išskirtinės aplinkybės atsiranda, kai i) sveikatos paslaugų tiekėjai sąmoningai kelia pavojų paciento gyvybei, nes nesuteikia galimybės gauti gyvybiškai svarbaus gydymo, ii) nėra galimybės gauti gyvybiškai svarbaus gydymo dėl sisteminių ar struktūrinių problemų ligoninėje, su sąlyga, kad valdžios institucijos žinojo ar turėjo žinoti apie šias rizikas ir nesiėmė reikiamų priemonių joms išvengti.

Kalbant apie tariamą EŽTK 8 straipsnio procesinio lygmens pažeidimą, EŽTT pastebėjo, kad pareiškėjai savo šalyje gavo veiksmingas civilinės atsakomybės procedūras, jų byla buvo išnagrinėta nešališkai. Vis dėlto Teismas pažymėjo, kad administraciniuose teismuose bylos nagrinėjimas truko daugiau nei devynerius metus, perėjo tris instancijas, ir nustatė, kad Vyriausybė nepateikė įtikinamų ir pateisinamų vidaus procedūrų vilkinimo ir ilgos trukmės priežasčių.

Su teismo sprendimu galite susipažinti čia.

Back to top button