Teismai

Lietuvos teisėjai palaiko Lenkijos teismų bendruomenės siekį išsaugoti teismų sistemos nepriklausomumą

Lietuvos teisėjai palaiko Lenkijos teismų bendruomenės siekį išsaugoti teismų sistemos nepriklausomumą. Nepriklausoma teismų sistema – esminis žmogaus teisių garantas, todėl bet kokie siekiai šį nepriklausomumą sumenkinti kelia grėsmę bendrai Europos Sąjungos erdvei, grindžiamai tarpusavio teismų pasitikėjimu. Bet koks kišimasis į teismų sistemos nepriklausomumą yra grėsmė demokratijai ir teisės viešpatavimui, o kartu ir mums visiems. Politinės valdžios siekis daryti įtaką teismų sistemai griauna pamatines vertybes.
Teisėjų Tarybos pirmininkas
Algimantas Valantinas

 

Europos teismai solidarūs šiuo klausimu. Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) pranešimas

Back to top button