Teismai

LAT: avarijoje sunkų sveikatos sutrikdymą patyrusiam chirurgui turi būti atlyginamos perkvalifikavimo išlaidos

Asmuo buvo nuteistas už tai, kad jis vairuodamas automobilį reguliuojamoje sankryžoje, sukdamas į kairę nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai dviračiu važiuojančiam asmeniui ir jį partrenkė. Dviratininkui buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Dėl patirtų trauminių poveikių nukentėjusysis, turintis gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją, nebegali atlikti savo darbo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), atmesdamas nuteistojo ir jo gynėjos bei draudimo bendrovės kasacinius skundus, nustatė (2K-276-458/2019), kad žemesnės instancijos teismai teisingai įvertino visas aplinkybes bei nukentėjusiajam pagrįstai priteisė 30 000 Eur neturtinei ir 15 450,78  Eur turtinei žalai atlyginti.

Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad teismai teisingai nustatė priežastinį ryšį tarp veikos ir pasekmių, t. y. eismo įvykis kilo būtent dėl nuteistojo veiksmų, nes jis vairuodamas automobilį reguliuojamoje sankryžoje, sukdamas į kairę nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai dviračiu važiuojančiam asmeniui ir jį partrenkė. Jeigu nuteistasis nebūtų pažeidęs KET nustatytų reikalavimų, jis būtų išvengęs susidūrimo su dviratininku ir eismo įvykis kartu su kilusiais padariniais nebūtų įvykęs.

Remdamasi išdėstytais argumentais, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai esminių įstatymo pažeidimų nepadarė ir pagal nustatytas veikos padarymo aplinkybes tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK 281 straipsnio 3 dalis).

Dėl neturtinės žalos

Nuteistasis ir jo gynėja kasaciniame skunde teigė, kad teismai netinkamai pritaikė įstatymo (CK 6.250 straipsnio) nuostatas priteisdami dviratininkui už padarytą sunkų sveikatos sutrikdymą beveik maksimalų teismų praktikoje nurodytą neturtinės žalos dydį.

Nukentėjusysis civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš nuteistojo ir draudimo bendrovės 100 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo civilinį ieškinį ir nukentėjusiajam neturtinei žalai atlyginti priteisė: iš nuteistojo – 25 000 Eur, iš draudimo bendrovės – 5000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui.

Kasacinės instancijos teismas, teisės taikymo aspektu patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl nukentėjusiajam priteisto neturtinės žalos dydžio, konstatavo, kad teismas tinkamai vadovavosi įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos nustatymo tvarką, išsamiai išanalizavo visas įstatyme nurodytas aplinkybes, turinčias reikšmės neturtinės žalos dydžiui nustatyti.

Dėl turtinės žalos

Nuteistasis ir jo gynėja bei draudimo bendrovės atstovas kasaciniuose skunduose teigė, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš draudimo bendrovės nukentėjusiajam virš 15 450,78 Eur turtinei žalai, susijusiai su jo perkvalifikavimu, atlyginti.

Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas aiškinosi ir nustatė būsimo perkvalifikavimo išlaidų pagrįstumą, t. y. tai, kad jos susijusios su dviratininko sunkaus sveikatos sutrikdymu, dėl kurio jis, dirbdamas chirurgu, nebegali atlikti atvirų operacijų. Įgijęs tinkamą kvalifikaciją, galės atlikti kitokio pobūdžio operacijas. Kaip nurodė LAT teisėjų kolegija, apeliacinės instancijos teismas teisingai paaiškino, kad siekiant grąžinti nukentėjusįjį į tą padėtį, kuri būtų jam nesant sužalotam, būtina užtikrinti jo galimybes nevaržomai vykdyti darbo veiklą pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją, jam įgijus specializaciją, reikiamą tokios veiklos tęstinumui. Taigi būsimos perkvalifikavimo išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktais įrodymais, akivaizdžios, realios, būtinos ir protingos.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button