Teismai

ESTT: norint įdiegti slapukus reikalaujama, kad interneto vartotojai aktyviais veiksmais duotų sutikimą

Vokietijos vartotojų organizacijų federacija Vokietijos teismuose ginčija tai, kad Vokietijos bendrovė Planet49 internetinėje loterijoje naudoja iš anksto pažymėtą langelį, pagal kurį loterijoje norintys dalyvauti interneto vartotojai išreiškia sutikimą įdiegti slapukus. Šiais slapukais siekiama surinkti informaciją Planet49 partnerių prekių reklamos tikslais. Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) Teisingumo Teismo prašė išaiškinti Sąjungos teisę, kiek tai susiję su privatumo apsauga elektroninių ryšių sektoriuje.

Šios dienos sprendime ES Teisingumo Teismo (ESTT) didžioji kolegija nusprendė, kad sutikimas, kurį turi duoti interneto svetainės naudotojas, kad būtų galima įdiegti ir naudoti slapukus jo įrenginyje, nėra galiojantis, jeigu jis duotas naudojant iš anksto pažymėtą žymimąjį langelį, kurio žymėjimą naudotojas turi pašalinti, norėdamas atsisakyti duoti sutikimą.

Tai, ar interneto svetainės naudotojo įrenginyje saugoma arba naudojama informacija yra (arba nėra) asmens duomenys, neturi įtakos šiam aiškinimui. Iš tiesų, Sąjungos teisėje siekiama apsaugoti naudotoją nuo bet kokio kišimosi į jo privatų gyvenimą, be kita ko, nuo rizikos, kad paslėpti identifikatoriai ar kiti analogiški įtaisai  prasiskverbs į šių naudotojų įrenginius jiems nežinant.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad sutikimas turi būti konkretus, kitaip tariant, vien to, kad naudotojas aktyvuoja dalyvavimo loterijoje mygtuką, nepakanka, kad būtų galima manyti, jog naudotojas davė galiojantį sutikimą įdiegti slapukus. Be to, Teisingumo Teismas manė, kad informacija, kurią paslaugų teikėjas turi suteikti naudotojui, apima slapukų veikimo trukmę ir galimybę (arba ne) tretiesiems asmenims turėti prieigą prie šių
slapukų.

Back to top button