Teismai

LVAT: aplinkybė, jog apdraustojo motina iki savo mirties nepateikė prašymo dėl draudimo išmokos skyrimo, negali būti teisėtu pagrindu atsisakyti tenkinti paveldėtojos prašymą skirti jai vienkartinę draudimo išmoką

Lietuvos vyyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija priėmė nutartį dėl  teisės į vienkartinę draudimo išmoką, apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pripažinto draudiminiu įvykiu. Pareiškėja  su skundu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti skirti pareiškėjai Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotą vienkartinę draudimo išmoką tarnybos metu mirus T. S.

Prašymas buvo pateiktas dėl to, kad mirė pareiškėjos brolis, kuris būdamas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato vyriausiuoju patruliu, vykdydamas tarnybines pareigas žuvo dėl eismo įvykio. Apdraustojo mirties metu buvo gyva apdraustojo ir pareiškėjos motina, tačiau ji mirė, o pareiškėja, būdama jos pirmos eilės įpėdine, priėmė motinos palikimą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba sprendė, kad valdybos teritoriniai skyriai, spręsdami nelaimingų atsitikimų darbe pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais bei draudimo išmokų skyrimo klausimus, vadovaujasi Įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintais Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais. Paveldėjimo klausimų Valdybos teritoriniai skyriai nesprendžia. Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino iš dalies.

LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad aplinkybė, jog apdraustojo motina iki savo mirties nepateikė prašymo dėl draudimo išmokos skyrimo, negali būti teisėtu pagrindu atsisakyti tenkinti pareiškėjos prašymą skirti jai vienkartinę draudimo išmoką. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėja, kaip O. S. turto paveldėtoja, prie prašymo negalėjo pridėti dokumento, patvirtinančio faktą, kad ji paveldėjo motinos neįgyvendintą teisę į išmoką, ir pareiškėjos pridėtame paveldėjimo pagal įstatymą liudijime negalėjo būti nurodyta, kad pareiškėja paveldi ir vienkartinę draudimo išmoką, nes apdraustojo motina O. S., turėjusi teisę į šią vienkartinę draudimo išmoką, šia teise nespėjo pasinaudoti, kadangi mirė prieš pripažįstant įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu. Tačiau vien ta aplinkybė negali būti aiškinama kaip užkertanti kelią pareiškėjai siekti įgyvendinti savo teisę į vienkartinę draudimo išmoką (jos atitinkamą dalį).

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismai nėra viešojo administravimo institucijos ir neatlieka viešojo administravimo atitinkamoje srityje, dėl ko negali įpareigoti viešojo administravimo subjekto priimti konkretaus turinio administracinį sprendimą, o gali tik pavesti iš naujo atlikti veiksmus, kurie pripažinti atliktais nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

Back to top button