AdvokatūraTeismai

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko nutartimi Lietuvos advokatūros skundas paliktas nenagrinėtas

Lietuvos advokatūra Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui apskundė STT ir Policijos departamento, taip pat ir Prokuratūros atsisakymą teikti informaciją dėl slapto duomenų rinkimo apie asmenis (duomenys neteikiami net ir tais atvejais, kai nepaaiškėjo jokia minėtų asmenų neteisėta veikla).  Vilniaus apygardos teismas, neišreikalavęs jokios informacijos ir duomenų iš minėtų valstybės institucijų, Advokatūros skundą atmetė.

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2019 m. liepos 15 d. nutartimi Lietuvos advokatūros ir kitų pareiškėjų skundas dėl Vilniaus apygardos teismo pirmininko nutarties paliktas nenagrinėtas.

Pareiškėjai skundu siekė, kad Vilniaus apygardos teismo pirmininko nutartis būtų panaikinta, o pareiškėjų skundas būtų išnagrinėtas iš esmės. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko nutartimi konstatuota, jog apygardos teismo pirmininko nutartis negali būti apeliacijos objektu, dėl to pareiškėjų skundas paliktas nenagrinėtas. Nutartyje pažymima, jog įstatymų leidėjas nustatė specialią ginčų, kylančių dėl kriminalinės žvalgybos, nagrinėjimo ir apskundimo tvarką (Kriminalinės žvalgybos įstatymo 5 straipsnio 9 dalis), pagal kurią galutinį ir neskundžiamą sprendimą priima apygardos teismo pirmininkas ar jo įgaliotas teisėjas.

Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, šis teisinis reglamentavimas, kuriuo nustatyta bet kurio asmens teisė apskųsti kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmus ikiteismine tvarka, o paskui šia tvarka priimtus sprendimus – apygardos teismo pirmininkui ar jo įgaliotam teisėjui, negali būti vertinamas kaip paneigiantis asmens konstitucinę teisę kreiptis į teismą ir veiksmingai ginti savo teises ar laisves teisme. Apygardos teismo vykdoma kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmų teisėtumo patikra yra pakankama ir veiksminga teisminės kontrolės forma.

 

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button