Teismai

Teisėjų garbės teismas pripažino teisėją E. Juozėną pažeidus Teisėjų etikos kodeksą

Sausio 17 d. Teisėjų garbės teismas (TGT) paskelbė sprendimą Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Edvardo Juozėno drausmės byloje. TGT nusprendė, kad E. Juozėnas savo elgesiu pažeidė Teisėjų etikos kodekso kodeksą, pagal kurį teisėjas turi gerbti proceso dalyvių teises ir orumą, atlikti pareigas nepriekaištingai, laiku, profesionaliai ir dalykiškai. Drausmės bylos dalį dėl Teisėjų etikos kodekse įtvirtinto teisingumo, nešališkumo ir pareigingumo principų reikalavimų nesilaikymo TGT nutarė nutraukti.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) teisėjui E. Juozėnui iškėlė drausmės bylą pagal advokatės J. Mikulėnienės (ieškovo atstovės civilinėje byloje) teikimą. Iškeldama drausmės bylą teisėjui E. Juozėnui dėl su teisėjo garbe nesuderinamo ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkančio elgesio, TEDK konstatavo, kad teisėjas E. Juozėnas posėdžio metu viešai, kitų proceso dalyvių akivaizdoje, užgauliai ir sarkastišku tonu bendravo su advokate, buvo nekantrus ir nekorektiškas jos atžvilgiu.

TEDK taip pat padarė išvadą, kad teisėjas nebuvo pakankamai susipažinęs su bylos medžiaga bei, pasakydamas tam tikras frazes, pademonstravo savo šališkumą ir išankstinį nusistatymą advokatės atžvilgiu.

TGT sutiko su TEDK priimta išvada, kad aplinkybės dėl neetiško teisėjo elgesio, pažeidžiančio Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui ir pareigingumo principus, pasitvirtino. TGT konstatavo, kad teisėjas E. Juozėnas, turėdamas būti mandagaus ir pavyzdingo elgesio etalonas kitiems proceso dalyviams, nesielgė profesionaliai ir dalykiškai, nebuvo pakankamai kantrus, mandagus ir korektiškas ieškovo atstovės atžvilgiu, vesdamas teismo posėdį bei užtikrindamas teismo posėdžio tvarką.

TGT vertinimu, teisėjo elgesys – nekantriai bei pakeltu balso tonu ieškovo atstovei advokatei pasakytos frazės ir replikos – yra nesuderinamas su teisėjui keliamais profesinės etikos reikalavimais. Tokiu neprofesionaliu ir nedalykišku teisėjo elgesiu buvo parodyta nepagarba proceso dalyvių teisėms, teisėjo viešai pasakytos frazės bei pastabos galėjo pažeisti tų asmenų, kuriems šios frazės buvo adresuojamos, t. y. proceso dalyvių, teises ir orumą.

Teisėjas, vadovaudamas procesui, net ir sudėtingose situacijose turi elgtis ir kalbėti taip, kad būtų išsaugotas geras teisėjo vardas ir nepakenkta teismo autoritetui. TGT pabrėžė, kad minėti pažeidimai negali būti pateisinami nei bylos forma, jos sudėtingumu, nei didele byloje esančių dokumentų apimtimi ar kitomis panašiomis priežastimis.

Išanalizavęs surinktus duomenis ir išklausęs teisėjo E. Juozėno paaiškinimus, TGT konstatavo, kad iš nustatytų drausmės bylos aplinkybių negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad teisėjas buvo aplaidžiai pasiruošęs civilinės bylos nagrinėjimui. Be to, TGT pažymėjo, jog teisėjo E. Juozėno elgesys nevertintinas kaip pažeidžiantis teisingumo ir nešališkumo principo reikalavimus, todėl ši jam iškeltos drausmės bylos dalis turi būti nutraukta.

Atsižvelgęs į teisėjo E. Juozėno padarytų nusižengimų sunkumą ir jų padarymo aplinkybes, į tai, kad pats teisėjas kaltę dėl aukščiau minėtų pažeidimų pripažino ir dėl savo neetiško elgesio nuoširdžiai gailisi, anksčiau drausmine tvarka nebuvo baustas, TGT padarė išvadą, kad, teisėjų drausminės atsakomybės tikslai šioje drausmės byloje jau pasiekti ir nutarė teisėjui E. Juozėnui drausminės nuobaudos neskirti, o apsiriboti drausmės bylos svarstymu.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button