Teismai

EŽTT apie teisėjų kritikos žiniasklaidoje ribas

Lapkričio 8 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje Narodni List D.D v. Kroatiją priėmė sprendimą dėl teisėjų kritikos ribų. Savaitinis žurnalas Narodni List D.D. išspausdino straipsnį, kritikavusį Kroatijos apylinkės teismo teisėją, kuris dalyvavo vakarėlyje, kurį organizavo kontraversiškos reputacijos vietos verslininkas. Taip pat straipsnyje buvo priminta, kad tas pats teisėjas sankcionavo leidėjo patalpų kratą, nes kita teisėja buvo nufotografuota be leidimo prie teismo pastato.

Teisėjas pateikė civilinį ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo ir neturtinės žalos priteisimo. Kroatijos teismai nusprendė, kad straipsnis įžeidė teisėją ir priteisė beveik 7000 EUR neturtinės žalos.

EŽTT pripažino Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio (saviraiškos laisvė) pažeidimą. Teismas pabrėžė, kad demokratinėje visuomenėje valstybės pareigūnus galima kritikuoti ir šiuo atveju buvo visuomenės interesas sužinoti apie teisėjo veiksmus. Kartais gali kilti situacijos, kai siekiant apsaugoti teismų sistemą, yra neleidžiama įžeidžiai ir nepadoriu būdu be pagrindo kritikuoti teisėjų, ypač turint omenyje, kad teisėjai dėl savo pareigų nevisada gali sureaguoti į pateiktą kritiką. Tačiau jokiu būdu neturi būti draudžiama iš viso kritikuoti teisėjų, jei informacija yra pagrįsta konkrečiais faktais.

Be to, EŽTT atkreipė dėmesį, kad Kroatijos teismai priteisė gana didelę piniginę sumą kaip neturtinės žalos atlyginimą. 7000 EUR dažnai Kroatijoje sudaro 2/3 sumos, kuri priteisiama artimiesiems bylose dėl asmens mirties. Tokios priteisiamos sumos viešųjų asmenų kritikavimo ir jų garbės ir orumo gynimo bylose gali apriboti galimybes diskutuoti visuomenėje svarbiais su viešu interesu susijusiais klausimais.

Back to top button