InstitucijosTech+Law

Europoje net dvi ekspertų grupės rūpinsis dirbtinio intelekto klausimais

Atlikusi atrankos procesą, Europos Komisija paskyrė 52 ekspertus naujajai Aukšto Lygio Dirbtinio Intelekto Ekspertų Grupei (AI HLEG), kurią sudaro akademinės bendruomenės, pramonės ir visuomenės atstovai. Tuo tarpu Europos išorės veiksmų tarnyba įsteigė Visuotinę Technologijų Grupę (Global Tech Panel). Abi ekspertų grupės skirtos rūpintis dirbtinio intelekto klausimais, tačiau yra tarpusavyje nesusijusios ir nebendradarbiaujančios, todėl gali kilti dubliavimosi ar netgi prieštaringų rezultatų pavojus.

Aukšto Lygio Dirbtinio Intelekto Ekspertų Grupės tikslas bus remti Europos strategijos įgyvendinimą dėl dirbtinio intelekto. Tai apims rekomendacijų rengimą dėl dirbtinio intelekto reguliavimo politikos, su juo susijusių etinių, teisinių ir visuomeninių klausimų, įskaitant socialinius ir ekonominius iššūkius.

Be to, AI HLEG atliks iniciatyvinės grupės funkcijas dėl Europos dirbtinio intelekto aljanso veiklos, ieškos bendrų taškų su kitomis iniciatyvomis, padės skatinti įvairių suinteresuotų šalių dialogą, analizuos jų nuomones ir atspindės jas savo ataskaitose.

Grupei bus pavestos šios užduotys:

  • Konsultuoti Europos Komisiją dėl tolesnių veiksmų, susijusių su dirbtinio intelekto vidutinės ir ilgalaikės trukmės uždaviniais ir galimybėmis, teikiant rekomendacijas, kurios bus įtrauktos į politikos formavimo procesą, teisėkūros vertinimo procesą ir naujos kartos skaitmeninės strategijos kūrimą.
  • Siūlyti Europos Komisijai dirbtinio intelekto etikos gairių projektą, apimantį tokius klausimus kaip teisingumas, saugumas, skaidrumas, demokratija, be to, nustatyti įtaką ES pagrindinių teisių chartijos taikymui, įskaitant privatumo ir asmens duomenų apsaugą, orumą, vartotojų teisių apsaugą ir nediskriminavimą.
  • Teikti paramą Europos Komisijai dėl tolesnio įsitraukimo ir informavimo mechanizmų kūrimo sąveikaujant su platesnėmis interesų grupėmis dirbtinio intelekto aljanso kontekste, dalytis informacija ir įžvalgomis Europos Komisijos veikloje.

AI HLEG narių sarašą galite rasti čia

Back to top button