Teismai

LAT: šalies atstovo ir arbitro darbas toje pačioje fakulteto katedroje ar advokatūros komitete nėra nešališkumo ir nepriklausomumo pažeidimas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) liepos 5 dieną byloje Nr. e3K-3-298-687/2018 priėmė nutartį dėl arbitrų nešališkumo ir nepriklausomumo.

Teismas pasisakė, kad Tarptautinės advokatų asociacijos 2004 m. gegužės 22 d. Gairių dėl interesų konfliktų tarptautiniame arbitraže 4.3.3 punkte yra aptarta situacija, kai arbitras dėsto tame pačiame fakultete ar mokykloje kaip ir kitas arbitras arba vienos iš šalių atstovas, arba eina pareigas profesinėje asociacijoje, socialinėje arba labdaringoje organizacijoje su kitu arbitru arba vienos iš šalių atstovu. Tokią situaciją Gairės priskiria Žaliajam sąrašui, t. y. situacijai, kuri objektyviu požiūriu nekelia įspūdžio apie šališkumo ar priklausomumo egzistavimą, todėl arbitras neturi pareigos apie ją pranešti. Šioje byloje įrodinėjamos aplinkybės – darbas toje pačioje universiteto katedroje – patenka į Gairių Žaliąjį sąrašą. Taip pat teisėjų kolegija nusprendė, kad nepateikus objektyvių įrodymų, patvirtinančių socialinių, finansinių, verslo, pavaldumo ir kitų ryšių tarp arbitro ir suinteresuoto asmens atstovo buvimą, jų darbas tame pačiame advokatūros komitete per se taip pat nepatvirtina arbitrės nešališkumo ir nepriklausomumo pažeidimo.

Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs bylos duomenis, nenustatė, kad arbitražinio nagrinėjimo metu arbitražo teismas ar jo pirmininkė būtų buvę palankūs vien suinteresuotam asmeniui ir jo atstovui. Arbitražinio proceso metu abiem šalims buvo užtikrintos lygios procesinės galimybės įgyvendinti visas procesines teises. Abiem šalims ne kartą buvo išaiškinta teisė pateikti savo pozicijas ir jas pagrindžiančius įrodymus, suteikta teisė patikslinti savo procesinių dokumentų reikalavimus (atsikirtimus), pateikti rašytinius paaiškinimus, pateikti prašymus dėl liudytojų apklausos ir kita.

Back to top button