Teismai

Įsigaliojo teismo sprendimų skelbimo fiksavimo taisyklės

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, kuriomis visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais žiniasklaidos atstovams bus suteikta galimybė techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimų paskelbimą.

Naujos taisyklės atsirado teismų iniciatyva siekiant informaciją visuomenei pateikti greitai ir objektyviai. Galimybė fiksuoti teismo sprendimo skelbimą techninėmis priemonėmis padidins teismų atvirumą ir skaidrumą, o užfiksuotas teismo sprendimas galės būti panaudotas ne tik tiesioginiame eteryje, radijo ir (ar) televizijos programose, bet ir atkurtas edukaciniuose užsiėmimuose (paskaitose, seminaruose, konferencijose ir pan.), moksliniuose-tiriamuosiuose darbuose ir kt.

Siekiant užtikrinti teismo posėdžio proceso dalyvių saugumą, sprendimo paskelbimo metu galima bus fiksuoti tik sprendimą skelbiantį teisėją, bet ne kitus procese dalyvaujančius asmenis, jų atstovus, šių asmenų kalbėjimą, jų stalą, procesinius ar kitus dokumentus, daiktus.

Prašymas fiksuoti teismo sprendimo skelbimą turi būti teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į teismą, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą www.e.teismas.lt, el. paštu arba faksu.

Apie prašymo išduoti leidimą rezultatus asmuo informuojamas ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki nustatytos teismo sprendimo skelbimo datos.

Su Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su naujos tvarkos taisyklių įgyvendinimu, žurnalistai bei viešosios informacijos rengėjai galės rasti čia.

Informacija paimta iš oficialios Lietuvos teismų svetainės 

Back to top button