Teismai

EŽTT: teisė būti pamirštam internete nėra absoliuti

Birželio 28 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą, kad nėra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 8  straipsnio pažeidimas (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), jei atsisakoma ištrinti iš interneto informaciją apie asmenį, kuris buvo nuteistas už asmens nužudymą. Šiuo atveju svarbiau yra visuomenei žinoti apie nusikaltimą, skleisti informaciją ir jos ieškoti, kad ir po ilgo laiko. Svarbu, kad pateikta informacija buvo teisinga, atitiko priimtus teismo sprendimus.
Vokietijos piliečiai, pripažinti kaltais dėl žymios aktorės nužudymo, buvo kreipęsi į Vokietijos teismus prašant įpareigoti žiniasklaidos priemones ištrinti tokią informaciją iš suarchyvuotų pranešimų.

Back to top button