TeismaiUniversitetai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau aštuntąjį kartą apdovanojo geriausius teisės magistro darbų autorius

Šiandien Lietuvos Aukščiausiajame Teisme vyko geriausio 2023 metų teisės magistro darbo apdovanojimai. Jau tradicija tapęs renginys šiais metais vyksta aštuntąjį kartą.

Kiekvienais metais Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas ir Vilniaus universitetas pateikia iki 5 geriausių baigiamųjų teisės magistro darbų, kuriuos vertina sudaryta speciali komisija iš universitetų atstovų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų bei darbuotojų.

Renginį įžanginėmis kalbomis pradėjo darbų vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Dalia Vasarienė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. Absolventų sėkme ir įvertinimais taip pat džiaugėsi ir sveikinimo žodžius tarė VU Teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas, MRU Teisės mokyklos dekanė Lyra Jakulevičienė ir VDU Teisės fakulteto lektorius Albertas Milinis.  

Pirmosios vietos nugalėtoja šiais metais tapo Vilniaus universiteto absolventė Justė Kavaliauskaitė, parašiusi magistro darbą tema „SLAPP ieškiniai civiliniame procese“.

„Džiaugiuosi turėjusi galimybę akademinei teisininkų ir teisėjų bendruomenei pristatyti strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą (SLAPP) temą bei atkreipti dėmesį į šiandien aktualią SLAPP problematiką Lietuvoje. Tikiuosi, jog teismai, formuodami praktiką dėl SLAPP ieškinių, nepaisant Lietuvoje pasirinkto apsaugos nuo SLAPP modelio nepakankamumo, užtikrins efektyvų žurnalistų, visuomenininkų, NVO, advokatų, mokslininkų ir kt. subjektų pažeidžiamų teisių gynimą, atsižvelgdami į mokslines diskusijas ir jų rezultatus“, – įspūdžiais dalijosi J. Kavaliauskaitė.

Antrą vietą užėmė Mykolo Romerio universiteto absolventė Vaida Jokubauskaitė, parašiusi darbą „Jungtinės veiklos reglamentavimas konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisės kontekste“. Kaip po konkurso sakė V. Jokubauskaitė: „Nors konkurencija ir yra visa ko varomoji jėga, bet šiandien buvo smagu nekonkuruoti, o tiesiog pasidžiaugti saldžiais mokslo vaisiais“.

Trečios vietos apdovanojimas atiteko Vilniaus universiteto absolventui Vincui Šniutei, parašiusiam darbą tema „Pandemijų ir kitokių ekstremalių situacijų įtaka sutarčių vykdymui“.

„Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Aukščiausiajam Teismui už puikią iniciatyvą, suteikiant galimybę teisės studentams pristatyti savo magistro darbuose gvildentas naujas idėjas. Neabejoju, kai tai yra svarbus tiltas tarp akademinio teisės mokslo ir teisės taikymo praktikoje”, – mintimis dalijosi V. Šniutė.

Darbų autoriai turėjo pristatyti savo baigiamąjį darbą per 1 minutę ir kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais buvo itin kūrybingi: du iš jų pristatyti video formatu, vienas – vaidybine forma su teatro elementais, taip pat sulaukta ir poezijos.

Už originaliausią darbo pristatymą galėjo balsuoti visi renginio dalyviai ir nugalėtoju išrinko Mykolo Romerio universiteto absolventą Dalių Urbšį, kuris pateiktoje vaizdinėje medžiagoje šmaikščiai atvaizdavo savo darbo temą „Ginčo, kylančio iš sutarties“ sąvoka pagal Briuselis Ibis reglamentą“ klausdamas, kokiam teismui priskiriama byla dėl sutarties, kurios prievolės įvykdymo vieta atvirosios jūros dugne, pagal Briuselis Ibis reglamentą.

Geriausių 2023 metų teisės magistro darbų konkurse iš viso dalyvavo 12 baigiamųjų darbų. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir prisiminimo dovanėlėmis.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button