TeismaiUniversitetai

ES Teisingumo Teismo pirmininkui prof. Koen Lenaerts suteiktas VU garbės daktaro vardas

Vakar iškilmingos ceremonijos metu ES Teisingumo Teismo pirmininkui prof. Koen Lenaerts buvo suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas.

Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje vykusioje ceremonijoje belgų teisininkas prof. Koen Lenaerts buvo pagerbtas už indėlį kuriant Europos teisės sistemą Lietuvai, kaip Europos bendruomenės daliai, ir už Vilniaus universiteto vardo garsinimą Europos Sąjungoje. Teisininkas palaiko ryšius su VU Teisės fakultetu, domisi jo veikla ir dalyvauja konferencijose, bendradarbiauja su fakulteto doktorantais.  Tarp daugybės jo atliktų darbų, itin reikšmingas prof. Koen Lenaerts indėlis į Europos teismų sistemos raidos analizę.

„Man garbė tapti šio prestižinio, seniausio Rytų Europoje universiteto, pasaulyje žinomo dėl savo akademinių kompetencijų, garbės daktaru. Vilniaus universiteto vertybės yra tokios pačios kaip ir visos Europos Sąjungos – atvirumas idėjų ir pažiūrų įvairovei, pagarba žmogaus teisėms ir tapatybių skirtingumui“, – kalbėjo prof. K. Lenaerts. Profesorius atkreipė dėmesį į Lietuvos teismų indėlį į ES teisės plėtojimą ir pabrėžė, kad nesvarbu, ar valstybė narė yra didelė, ar maža, ar jo vakaruose, ar rytuose, visos valstybės narės daro didelę įtaką ES teisės plėtrai ir privalo prisidėti prie Europos vertybių saugojimo.

Iškilmingoje ceremonijoje taip pat kalbėjo VU Teisės fakulteto prof. dr. Tomas Davulis, VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, jie pabrėžė prof. Koen Lenaerts darbų svarbą ir nuopelnus Europos Sąjungai ir Lietuvai. Be to, ceremonijos metu sveikinimo žodžius tarė Belgijos regiono Flandrijos Ministras Prezidentas Jan Jambon. 

Visa prof. Koen Lenaerts kalba

Back to top button