Teismai

Teisėjų bendruomenė: NE – bet kokioms korupcijos apraiškoms

Teisėjų taryba, reaguodama į informaciją apie šiandien sulaikytą Šiaulių apygardos teismo teisėją Raimundą Jurgaitį, įtariamą korupcinių nusikaltimų padarymu, principingai laikosi pozicijos, kad bet kokie su teisėjo pareigomis nesuderinami teisėjo veiksmai yra netoleruotini. Teisėjui keliami aukščiausi etikos ir moralės reikalavimai, o jų nesilaikant, žeminama teismo reputacija ir keliamos abejonės dėl vykdomo teisingumo. Teisėjų bendruomenė smerkia bet kokį galimą poveikį teisėjo priimamiems sprendimams ir nesitaikstys su teisėjo, nesugebančio ar nenorinčio garbingai atlikti savo pareigas, elgesiu.

Teisėjų taryba nedelsdama kreipėsi Generalinį prokurorą, prašydama pateikti visą reikšmingą informaciją, kuri leistų teismų savivaldai spręsti, ar teisėjas savo poelgiu nepažemino teisėjo vardo.

Teisėjo R. Jurgaičio įgaliojimai yra sustabdyti jį nušalinus nuo pareigų, visos jo nagrinėtos bylos perduotos nagrinėti kitiems teisėjams.

Teisėjų tarybos pirmininkas
Algimantas Valantinas

Back to top button