Institucijos

Vartotojų teises padės ginti ir kitų ES šalių nacionalinės vartotojų institucijos

Nuo šiol  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) turės daugiau galių apginti Lietuvos vartotojus, nukentėjusius kitose Europos Sąjungos šalyse. Sausio 17 d. ES įsigaliojus reglamentui dėl nacionalinių institucijų bendradarbiavimo ginant vartotojų teises, tarptautiniu lygiu bus galima vykdyti bendrus veiksmus, operatyviau keistis reikalinga informacija pažeidimams tirti.

Reglamentas taikomas ES vidaus pažeidimams, plačiai paplitusiems pažeidimams ir Sąjungos mastu plačiai paplitusiems pažeidimams, net jei šie pažeidimai buvo nutraukti dar nepradėjus vykdymo užtikrinimo veiksmų ar jų neužbaigus. Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 30 dienų, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip, pateikia institucijai pareiškėjai visą susijusią informaciją, būtiną norint nustatyti, ar buvo padarytas ar yra daromas Sąjungos vidaus pažeidimas, ir tą pažeidimą nutraukti.

Nuo šiol VVTAT, gindama vartotojų kolektyvinius interesus, galės verslininkams taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti pardavėjus ar paslaugų teikėjus paskelbti vartotojams svarbią informaciją ar sustabdyti didelę žalą vartotojams sukeliančius veiksmus ir kt. Pavyzdžiui, įpareigoti elektroninės parduotuvės svetainėje paskelbti informaciją, kuri nebuvo skelbiama – nurodyti prekės teisinės garantijos terminą, papildomus mokesčius, taikomus už prekės pristatymą ar pan.

Įstatymų pažeidimams tirti VVTAT galės gauti visą reikalingą informaciją, įskaitant ir  finansų rinkos dalyvių bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjų turimus duomenis. Tai ypač svarbu, kai iš vartotojo pateiktų įrodymų neįmanoma nustatyti pažeidėją arba pažeidėjas nevykdo VVTAT reikalavimų ir t.t. Plačiai paplitusių vartotojų teisių pažeidimų atvejais ES valstybės narės galės vykdyti koordinuotus veiksmus. Tai ypač aktualu Lietuvai, nagrinėjant tarptautiniu mastu veikiančio pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmus, pažeidžiančius ir Lietuvos vartotojų interesus.

2019 m. VVTAT per ES vartotojų apsaugos institucijų bendradarbiavimo tinklą išsiuntė 6 prašymus dėl kitose ES šalyse veikiančių verslininkų, pažeidžiančių Lietuvos vartotojų teises, ir gavo 2 prašymus dėl Lietuvoje veikiančių verslininkų, pažeidžiančių vartotojų teises kitose ES šalyse narėse.

Back to top button