Teismai

Lapt: teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį dėl netinkamai suteiktų sveikatos įstaigos paslaugų, neprivalo vadovautis Vyriausybės nustatytais atlygintinos žalos maksimaliais dydžiais

Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl neturtinės žalos, patirtos netinkamai suteikus sveikatos paslaugas, atlyginimo, pateikė savo vertinimą, ar teismas, nustatydamas ieškovui priteistinos neturtinės žalos dydį, privalo vadovautis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje pateiktų kriterijų sąrašu bei Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimu, nurodytais atlygintinos žalos dydžiais.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. teisės aktuose įtvirtintas sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės be kaltės modelis.  „Naujojoje Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcijoje nustatyti kriterijai, pagal kuriuos apskaičiuojamas atlygintinos (turtinės ir neturtinės) žalos dydis, tačiau šiais kriterijais ir apraše nurodytais atlygintinos žalos dydžiais teismas, iš esmės nagrinėjantis bylą dėl žalos priteisimo, neturi pareigos vadovautis“, – išaiškino Lietuvos apeliacinis teismas.

Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad žalos klausimą iš esmės nagrinėjančiam teismui, kaip ir ikiteismine tvarka žalos atlyginimo klausimą sprendžiančiai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai (komisija), privaloma vadovautis įstatyme įtvirtintomis žalos nustatymo sąlygomis, t. y. taikyti civilinės atsakomybės be kaltės modelį, be kita ko, nustatant patį žalos padarymo faktą, įvertinant, ar žalos nebuvo galima išvengti, ar pats pacientas savo kaltais veiksmais (tyčia ar dideliu neatsargumu) nėra prisidėjęs prie žalos atsiradimo, ir neteisėtus veiksmus. Tačiau teismui, priešingai nei komisijai, nėra privalomi šiame teisės akte nurodyti neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai.

Teismo priteistas žalos dydis gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, nei buvo nustatytas komisijos, be to, pačiuose teisės aktuose nėra jokios normos, kuri ribotų teismo teisę nustatyti priteistinos neturtinės žalos dydį.  „Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, nėra saistomas įstatyme nustatytų kriterijų ir apraše nurodytų atlygintinos žalos maksimalių dydžių. Priešingas aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų įstatymo leidėjo valiai, apribotų paciento ar kito įstatyme įvardyto subjekto teisę gauti teisingą žalos atlyginimą, nepagrįstai ribotų teismo diskreciją nustatyti neturtinės žalos dydį“, – pabrėžė Apeliacinis teismas.

Civilinėje byloje Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. vasario 22 d. sprendimą, kuriuo ieškovei priteistas 35 130,75 Eur neturtinės žalos atlyginimas. 

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button