Teismai

Konstitucinio Teismo pirmininko Gintaro Godos sveikinimas Konstitucijos dienos proga

Sveikinu Konstitucijos dienos proga!

Konstitucija yra Tautos, kaip valstybinės bendruomenės, bendro gyvenimo teisinis pamatas. Tačiau Konstitucija nėra vien teisinis dokumentas, ji turėtų būti ta ašis, aplink kurią sukasi mūsų kasdienis gyvenimas. Juk referendumu priimdami šią Konstituciją visi Lietuvos Respublikos piliečiai įsipareigojo dabartinei ir būsimoms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti.

Vos metais už Konstituciją jaunesnis Konstitucinis Teismas yra įpareigotas ir įsipareigojęs nuosekliai ginti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir principus, žmonių teises ir laisves. Be to, Konstitucinis Teismas privalo priminti, kad Konstitucija nustato ne tik konstitucines teises, bet ir pareigas, visų pirma – pareigą laikytis Konstitucijos.

Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga – ginti Lietuvos valstybę – yra viena iš Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtintų piliečio pareigų valstybei, kylanti iš Lietuvos Respublikos pilietybės, kaip ypatingo abipusio valstybės ir jos piliečių teisinio ryšio.

Nors Konstitucijos gimtadienį švenčiame konkrečią dieną, tačiau džiaugtis jos apsauga turime kasdien. O dabartinių pasaulio įvykių kontekste, būdami atsakingi savo valstybės piliečiai, ne tik siekime, kad Konstitucijoje įtvirtintos vertybės ir principai nebūtų pažeidžiami, bet ir, gyvendami pagal juos, būkime pasirengę vykdyti Konstitucijoje įtvirtintas pareigas! 

Su mūsų visų švente – Konstitucijos diena!

Gintaras Goda,
Konstitucinio Teismo pirmininkas

Back to top button