Teismai

Pristatomas Konstitucinio Teismo 30-mečiui skirtas leidinys „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“

Konstitucinis Teismas pristato išskirtinį leidinį „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“, skirtą Konstitucinio Teismo įsteigimo 30-mečiui.

Leidinį sudarančiuose mokslo straipsniuose ir kitose publikacijose pristatomas Konstitucinio Teismo nueitas kelias – nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metais, Teismo įsteigimo 1993 metais ir pirmųjų jo žingsnių iki solidžios konstitucinį teisingumą Lietuvoje vykdančios ir kitų valstybės institucijų pagarbą pelniusios institucijos.

Leidinio pirmajame skyriuje apžvelgiamos Konstitucijos kūrimo ir jos priėmimo aplinkybės, aptariamos ir vertinamos per tris Konstitucijos galiojimo dešimtmečius priimtos Konstitucijos pataisos.

Konstitucinio Teismo veikla leidinyje apžvelgiama nuo pat jo įsteigimo, prisimenama Teismo pastato istorija, pristatomos visų septynių Teismo pirmininkų – prof. dr. Juozo Žilio, Vlado Pavilonio, prof. dr. (HP) Egidijaus Kūrio, dr. Kęstučio Lapinsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, prof. dr. Dainiaus Žalimo, prof. dr. Danutės Jočienės – ir jiems vadovaujant dirbusių ir tebedirbančių teisėjų kadencijos, išskiriamos svarbiausios tų laikotarpių Teismo jurisprudencinės veiklos tendencijos, pristatomi svarbiausi šių kadencijų metu vykę tarptautinio bendradarbiavimo renginiai.

Svarbi leidinio dalis – Konstitucinio Teismo sukaupta patirtis konstitucinio teisingumo vykdymo srityje: konstitucinės jurisprudencijos, suformuotos per Teismo veiklos istoriją, etapai leidinyje suskirstyti 1993–1998, 1999–2007, 2008–2013, 2014–2023 metų laikotarpiais. Išsamią bendrą visapusišką oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatų analizę papildo kiekvienam laikotarpiui išskirtos būdingos doktrinos raidos tendencijos, pristatomos svarbiausios spręstos konstitucinės justicijos bylos.

Be to,  leidinyje pateikiamos esamų ir kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų įžvalgos apie savo patirtį dirbant Teisme ir jo suformuotą konstitucinę jurisprudenciją, prisiminimais dalijasi su Konstitucinio Teismo steigimu, teisėjų skyrimu ir vėlesne jo veikla susiję Lietuvos politikai, kurių neretas buvo ir pareiškėjų ar suinteresuotų asmenų atstovas konstitucinės justicijos bylose, taip pat pirmieji Konstitucinio Teismo darbuotojai, kitų Lietuvos teismų teisėjai, kaip pareiškėjai dalyvavę konstitucinės justicijos bylose.

Konstitucinio Teismo veikla šiame leidinyje pristatoma ir skaičiais – čia rasite įvairiais aspektais sugrupuotus statistinius duomenis.

Apibendrindama leidinio „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“ turinį ir jo paskirtį, leidinio sumanytoja ir redakcinės kolegijos pirmininkė, kadenciją baigusi Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė neabejoja, kad leidinys įprasmina Konstitucinio Teismo trisdešimties metų egzistenciją ir jo jurisprudencinę veiklą.

„Leidinys bus įdomus tiek teisės praktikams, tiek teisės bei istorijos fakultetų studentams, taip pat įvairių sričių mokslininkams, o, tikėtina, ir visai visuomenei, nes šis leidinys neabejotinai yra įvairialypis, kaip ir pačios Konstitucijos bei 30-metį švenčiančio Konstitucinio Teismo gyvenimas“, – sakė D. Jočienė.

Konstitucinio Teismo pirmininkas atkreipia dėmesį, kad išskirtinės apimties ir svarbos leidinys išleistas ne tik kaip reprezentacinė knyga.

„Norėdami, kad leidinį galėtų skaityti visi, besidomintys mūsų šalies konstitucionalizmo raida, pristatome ir elektroninę jo versiją, kurią galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje“, – sako G. Goda.

Leidinį „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“ galima skaityti čia: trisdesimt-konstitucines-justicijos-metu-2023-web.pdf (lrkt.lt).

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button