Teismai

Konstitucinis Teismas mini įsteigimo 30-metį

Konstituciniame Teisme 2023 m. rugsėjo 14 d. 13 val. vyks Konstitucinio Teismo įsteigimo 30-mečiui skirtas renginys. Jame bus pristatytas šiai progai parengtas išskirtinis jubiliejinis leidinys „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“, vyks kadenciją baigusių ir pareigas einančių Konstitucinio Teismo pirmininkų ir teisėjų diskusija.

Į renginio dalyvius vaizdo sveikinimu kreipsis Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, šventiniame renginyje dalyvaus Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, kadenciją baigę ir pareigas einantys Konstitucinio Teismo teisėjai, teismų bendruomenės atstovai, teisininkai, politikai, buvę ir esami Konstitucinio Teismo darbuotojai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimas įtvirtintas 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendume priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Jos VIII skirsnyje „Konstitucinis Teismas“ apibrėžta Konstitucinio Teismo kompetencija, sudarymo principai, teisėjų teisinė padėtis, subjektai, turintys teisę kreiptis į šį Teismą, jo priimamų aktų galiojimo padariniai ir kt. 1993 m. vasario 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas, konkretizuojantis Konstitucinio Teismo įgaliojimus, darbo tvarką ir kt. Tų pačių metų vasario–kovo mėn. Seimo nutarimais paskirti pirmieji devyni Konstitucinio Teismo teisėjai, o kovo 23 d. Seimo nutarimu ‒ pirmasis Konstitucinio Teismo pirmininkas. Netrukus Konstituciniam Teismui buvo skirta būstinė, o rugpjūčio 17 d. priimtas pirmasis Konstitucinio Teismo sprendimas. 1993 m. rugsėjo 5 d. įvyko pirmasis viešas Konstitucinio Teismo posėdis, o rugsėjo 17 d. paskelbtas pirmasis Konstitucinio Teismo nutarimas.

Tai tik keli esminiai faktai iš pirmųjų Konstitucinio Teismo veiklos metų. Jubiliejinį leidinį sudarančiuose mokslo straipsniuose ir kitose publikacijose pristatomas Konstitucinio Teismo nueitas kelias.

Leidinio pirmajame skyriuje apžvelgiamos Konstitucijos kūrimo ir jos priėmimo aplinkybės, aptariamos ir vertinamos per tris Konstitucijos galiojimo dešimtmečius priimtos Konstitucijos pataisos.

Konstitucinio Teismo veikla leidinyje apžvelgiama nuo pat jo įsteigimo, įskaitant ir  Teismo pastato istoriją, aptariamos visų septynių Teismo pirmininkų ir jiems vadovaujant dirbusių ir tebedirbančių teisėjų kadencijos, pristatoma šių kadencijų metu vykęs tarptautinis bendradarbiavimas, svarbiausios Teismo jurisprudencinės veiklos tendencijos.

Be to,  leidinyje pateikiamos esamų ir kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų įžvalgos apie savo patirtį dirbant Teisme ir jo suformuotą konstitucinę jurisprudenciją, prisiminimais dalijasi su Konstitucinio Teismo steigimu, teisėjų skyrimu ir vėlesne jo veikla susiję Lietuvos politikai, taip pat pirmieji Konstitucinio Teismo darbuotojai, kitų Lietuvos teismų teisėjai. Iš viso, be redakcinės kolegijos, leidinio publikacijas rengė 32 autoriai.

Konstitucinio Teismo veikla šiame leidinyje pristatoma ir skaičiais – čia rasite įvairiais aspektais sugrupuotus statistinius duomenis. Leidinį „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“ nuo rugsėjo 14 d. bus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo vestibiulyje veikia paroda „Konstitucinio Teismo istorija fotografijose“.

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button