Teismai

ESTT: Teisingumo Teismui pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą netrukdo nacionaliniam teismui iš dalies tęsti procesą pagrindinėje byloje

Bulgarijos prokuratūra apkaltino du policijos tyrėjus korupcija. Vienas iš jų nesutiko su prokuratūros pateiktu teisiniu kvalifikavimu kaip korupcijos. Bulgarijos teismui, kuriam buvo pateikti kaltinimo aktai, kilo klausimas dėl jo teisės perkvalifikuoti aptariamą nusikalstamą veiką iš anksto apie tai nepranešus kaltinamajam. Būtent dėl šio klausimo jis pateikė Teisingumo Teismui (pirmąjį) prašymą priimti prejudicinį sprendimą. Tas prašymas yra kitos bylos dalykas; ta kita byla tebenagrinėjama Teisingumo Teisme. Be to, Bulgarijos teismui kilo klausimas, ar jis turi sustabdyti visą procesą iki tol, kol gaus Teisingumo Teismo atsakymą, ar gali tęsti bylos nagrinėjimą, visų pirma toliau rinkti įrodymus; suprantama, kad jis nepriims jokio sprendimo dėl bylos esmės, kol negaus minėto atsakymo. Todėl siekdamas išsiaiškinti šį kitą klausimą jis pateikė Teisingumo Teismui antrąjį prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

Šiandien priimtame sprendime Teisingumo Teismas į tai atsakė, kad pagal Sąjungos teisę nacionaliniam teismui, kuris Teisingumo Teismui pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą, nedraudžiama sustabdyti proceso pagrindinėje byloje tik tiek, kiek tai susiję su tais jo aspektais, kuriems gali turėti įtakos Teisingumo Teismo atsakymas į šį prašymą.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą procedūros veiksmingumo išsaugojimas netampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas dėl nacionalinės teisės normos, pagal kurią laikotarpiu nuo prašymo priimti prejudicinį sprendimą dienos iki Teisingumo Teismo atsakymo dienos leidžiama tęsti procesą pagrindinėje byloje, siekiant atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Tai yra veiksmai, kurie, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, yra būtini ir susiję aspektais, neturinčiais ryšio su pateiktais prejudiciniais klausimais, t. y. procesiniai veiksmai, kurie prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui negali trukdyti pagrindinėje byloje vadovautis Teisingumo Teismo atsakymu.

Kadangi prašymas priimti prejudicinį sprendimą gali būti pateiktas Teisingumo Teismui net ankstyvoje proceso pagrindinėje byloje stadijoje, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, laukdamas Teisingumo Teismo atsakymo į šį prašymą, turi galėti tęsti šią procedūrą, kiek tai susiję su tokiais procesiniais veiksmais.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button