InstitucijosTeismai

ES ir Ukraina pripažins ir vykdys viena kitos teismų sprendimus

Šiandien ES Taryba susitarė užmegzti sutartinius santykius su Ukraina pagal Hagos konvenciją dėl užsienio teismų sprendimų civiliniais arba komerciniais klausimais pripažinimo ir vykdymo (vadinamąją Konvenciją dėl teismų sprendimų).

2019 m. sudaryta Hagos konvencija yra tarptautinė sutartis, kuria susitariančiosios valstybės įpareigojamos pripažinti ir vykdyti kitose valstybėse, kurios yra jos Šalys, priimtus teismų sprendimus civiliniais arba komerciniais klausimais.

2022 m. Ukraina ratifikavo Konvenciją, pagal kurią 2023 m. rugsėjo 1 d. bus užmegzti Ukrainos ir ES sutartiniai santykiai, nebent kuri nors iš jų prieštarautų.

Europos Sąjungos valstybės narės mano, kad nėra esminių kliūčių, pavyzdžiui, susijusių su teisminių institucijų nepriklausomumu ir veiksmingumu, kova su korupcija ar pagarba pagrindinėms teisėms, kurios galėtų trukdyti ES užmegzti sutartinius santykius su Ukraina.

Todėl šiandienos sprendimu sudarytos sąlygos ES užmegzti sutartinius santykius su Ukraina pagal Konvenciją dėl teismų sprendimų. Tai palengvins ES ir Ukrainos teismų sprendimų civiliniais ir komerciniais klausimais pripažinimą ir vykdymą, todėl tai bus svarbi priemonė tarptautinei prekybai palengvinti.

Dėl Konvencijos dėl teismų sprendimų buvo deramasi Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje ir ji buvo pasirašyta 2019 m. liepos 2 d. Ji įsigalios 2023 m. rugsėjo 1 d.

ES Tarybos informacija

Back to top button