Teismai

LAT: konkurencijos ribojimas gali būti pateisinamas, jeigu yra objektyviai pagrįstas, tačiau negali būti pateisinamas vien pirkimo objekto išskirtinumu ir viešojo intereso tenkinimo poreikiu

Vasario 2 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta civilinė byla (e3K-3-10-469/2023) dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo. Atsakovai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir Bendrasis pagalbos centras viešuoju pirkimu siekė įsigyti informacinės sistemos programinės įrangos sukūrimą ir įdiegimą, Bendrajam pagalbos centrui reikalingą tiksliai skambinančio asmens buvimo vietai nustatyti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė dėl dviejų pirkimo sąlygų teisėtumo. Ieškovė byloje įrodinėjo, kad paskelbtame viešajame pirkime nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, nepagrįstai varžantys tiekėjų konkurenciją, neskaidrūs. Pirmąja viešojo pirkimo sąlyga buvo nustatytas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas turėti patirties diegiant informacinę sistemą su GSM/UMTS (2G/3G) vietos nustatymo duomenų priėmimo, apdorojimo ir pateikimo funkcionalumu. Antrąja viešojo pirkimo sąlyga buvo nustatytas reikalavimas tiekėjams gauti prieigą prie „Motorola Solutions“ DIMETRA radijo ryšio tinklo API sąsajų.

Dėl pirmosios byloje ginčytos viešojo pirkimo sąlygos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nurodė, kad bet koks specifinių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai įtvirtinimas savaime siaurina potencialių pirkimo dalyvių ratą ir taip riboja konkurenciją. Konkurencijos ribojimas gali būti pateisinamas, jeigu yra objektyviai pagrįstas, tačiau negali būti pateisinamas vien pirkimo objekto išskirtinumu ir viešojo intereso tenkinimo poreikiu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismo ekspertai pripažino, jog programuotojas, kuris turi skambinančiojo vietos nustatyto funkcionalumų integravimo į kuriamą arba modernizuojamą informacinę sistemą patirties, yra kompetentingas įdiegti ir GSM/UMTS skambinančiojo vietos nustatymo funkcionalumą ir įvykdyti išorinių sistemų integracijas su kuriama ar modernizuojama informacine sistema. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nusprendė, kad reikalavimas tiekėjams turėti patirties diegiant konkretų GSM/UMTS (2G/3G) vietos nustatymo duomenų priėmimo, apdorojimo ir pateikimo funkcionalumą nėra proporcingas, todėl buvo panaikintas.

Dėl antrosios ginčytos viešojo pirkimo sąlygos teisėjų kolegija nurodė, kad kai tiekėjo pasiūlymo tinkamumo vertinimas priklauso nuo atitikties pirkimo dokumentuose nepaskelbtiems kriterijams, o atitiktį jiems vertina ne perkančioji organizacija, bet trečiasis subjektas asmuo (šioje byloje – gamintoja „Motorola Solutions“), pažeidžiami viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principai ir nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija – galimų konkurso dalyvių ratas susiaurinamas iki turinčių oficialų gamintojos „Motorolą Solutions“ atstovų statusą bei šios gamintojos sprendimus jau diegusių tiekėjų.

Teisėjų kolegija nurodė, kad bylos duomenys sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, jog perkančioji organizacija turėjo galimybę užsitikrinti prieigos prie „Motorola Solutions“ DIMETRA radijo ryšio tinklo API suteikimo tretiesiems asmenims galimybę; jeigu dėl kokių nors priežasčių (savo neapdairumo, siekio išvengti administracinės naštos ar dar kitų priežasčių) valstybės institucija šia galimybe nepasinaudojo, neigiami padariniai (papildomos išlaidos API prieigoms gauti (taigi ir išaugusi pirkimo kaina), konkurencijos ribojimas) negali būti perkeliami potencialiems naujo viešojo pirkimo dalyviams. Nuspręsta, kad nustatyti pažeidimai sudaro pakankamą pagrindą viešojo pirkimo sąlygą panaikinti.

Teisėjų kolegija taip pat pateikė papildomą išaiškinimą, kad tuo atveju, kai nagrinėjant bylą pakartotinio kasacinio proceso metu nustatoma, jog bylą iš naujo nagrinėję teismai įvykdė ne visus ankstesnėje kasacinio teismo nutartyje pateiktus išaiškinimus ir nurodymus, vien ši aplinkybė negali lemti pakartotinio bylos grąžinimo žemesnės instancijos teismui. Dėl apskųsto teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo turi būti sprendžiama vertinant jo turinį kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į nenustatytų ir (ar) neištirtų aplinkybių reikšmę bylos baigčiai.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė apeliacinės instancijos teismo sprendimą – ieškinį tenkino iš dalies, panaikino ir ginčytas pirkimo sąlygas pripažino neteisėtomis.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button