Teismai

Patvirtinta dešimtmečio Lietuvos teismų vystymosi vizija

Šiandien (gruodžio 19 dieną) vykusiame Teisėjų tarybos posėdyje buvo patvirtinta Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023–2033 metams.  

Rengiant Lietuvos teismų sistemos ilgalaikę vystymosi viziją buvo atlikta reprezentatyvi apklausa (iš viso atsakymus pateikė beveik 900 respondentų), vyko diskusijos tiek su teismų bendruomene, tiek su teismų instituciniais partneriais.

Šiame dokumente apibrėžta, kad Lietuvos teismų misija yra ginti žmogaus teises ir vykdyti teisingumą atvirai, atsakingai, profesionaliai ir sąžiningai, Lietuvos teismų vizija yra patikimas, išmintingas, efektyvus ir autoritetingas teismas – stiprios teisinės valstybės garantas.

Lietuvos teismų sistemos ilgalaikėje vystymosi vizijoje identifikuotos svarbiausios veiklos kryptys: teismų savarankiškumo ir autoriteto stiprinimas, teismų veiklos procesų ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas, žmogiškųjų išteklių bei išorinės ir vidinės komunikacijos stiprinimas.

Lietuvos teismų vystymosi vizija 2023–2033 metams

Trumpas Lietuvos teismų vystymosi vizijos 2023–2033 metams aprašymas

Lietuvos teismų informacija

Back to top button