Teismai

Naujausia LAT praktika nuo teisių gynimo būdų prieš faktoringo davėją iki užsienio teismo sprendimo pripažinimo sąlygų

Nutartyje dėl teisės normų, reglamentuojančių rangovo teisės pasinaudoti rangos sutartyje nustatytu teisių gynimo būdu prieš faktoringo davėją, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija pasisakė, kad pagal faktoringo sutartį ieškovė (finansuotoja) įgyja reikalavimo teisę į lėšas pagal atsakovei išrašytas sąskaitas nuo šių sąskaitų išrašymo momento, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Faktoringo sutartimi perleista reikalavimo teisė nepakeičia pradinio sandorio, šiuo atveju rangos sutartyje nustatytų šalių teisių ir pareigų, ir skolininkas turi teisę pasinaudoti savo teisių gynimo būdais, be kita ko, kurie šiuo atveju buvo šalių nustatyti rangos sutartyje. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos medžiagą, padarė išvadą, jog atsakovė, vienašališkai nutraukusi Rangos sutartį, neteko teisinio pagrindo pagal Rangos sutarties 8.5.3 punktą pasinaudoti savo teise sustabdyti prievolės vykdymą rangovei nepateikus garantijos, galiojančios Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu, kuri turėjo užtikrinti galimų užsakovės nuostolių atlyginimą, rangovei nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. 

______

Nutartyje dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimą ir leidimą vykdyti nustatyta, kad UAB „Railana“ kasaciniame skunde teigia, kad šaukimas į teismą įteiktas jai nesuprantama kalba, tokie argumentai laikytini nepagrįstais. Byloje nustatyta, kad šaukimas įteiktas italų ir anglų kalbomis. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis, nustatė, kad susirašinėjimas tarp UAB „Railana“ ir pareiškėjos „AXA Corporate Solutions Assurance S. A.“ (jos procesines teises vėliau perėmė pareiškėja „XL Insurance Company S. E.“) vyko anglų kalba. Tai suponuoja pagrindą išvadai, kad anglų kalba buvo vartojama UAB „Railana“ veikloje ir įmonė galėjo suprasti siųstus dokumentus anglų kalba. Kasaciniame skunde argumentų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai vertino šią aplinkybę ir UAB „Railana“ negalėjo suprasti anglų kalba įteikto pranešimo apie teismo posėdį, nėra pateikta. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, padarė išvadą, kad suinteresuotas asmuo UAB „Railana“, nors ir nedalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme Italijos Respublikoje, laiku ir tinkamu būdu gavo bylos iškėlimo dokumentą ir galėjo susitarti dėl savo gynybos. Atitinkamai tai reiškia, kad Reglamento „Briuselis I“ 34 straipsnio 2 punkte nustatytas teismo sprendimo nepripažinimo pagrindas šiuo atveju nėra nustatytas.

______

Nutartyje dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje pažymėta, kad priešieškinio reikalavimo formuluotė ir patikslinimą teismo posėdžio metu nėra tinkama, nes nėra aišku, kokie patikslinimai, kokio teismo posėdžio metu yra nurodomi. Neaiškių reikalavimų pateikimas sudaro kliūtis kitai šaliai tinkamai atsikirsti į šiuos reikalavimus, taip pat teismui tinkamai juos išnagrinėti ir išspręsti. Teisėjų kolegija, remdamasi Telšių apylinkės teismo 2021 m. lapkričio 8 d. sprendimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo atsakovės priešieškinio reikalavimus taip, tarsi atsakovė nebūtų nurodžiusi, kad prašo padalyti kilnojamąjį turtą ir pagal patikslinimą teismo posėdžio metu. Tai tik patvirtina teisėjų kolegijos vertinimą, kad atsakovė šį priešieškinio reikalavimą suformulavo netiksliai ir neaiškiai. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs tokį priešieškinį, turėjo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą ir nurodyti atsakovei patikslinti savo priešieškinio reikalavimus ir tiksliai įvardyti, kokius patikslinimus teismo posėdžio metu ji nurodė priešieškinyje. Teismas to nepadarė, priėmė priešieškinį, tačiau jį išnagrinėjo taip, tarsi priešieškinyje nebūtų nurodyta ir patikslinimą teismo posėdžio metu. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pirma, nepagrįstai netaikė trūkumų šalinimo instituto neaiškiam atsakovės reikalavimui patikslinti ir, antra, priėmęs nagrinėti priešieškinį, kurio dalykas iš dalies buvo netikslus, visų atsakovės priešieškinio reikalavimų neišnagrinėjo, dėl to dalis sutuoktinių turto byloje liko nepadalyta.

_____

Kaip jau rašyta, nutartyje dėl pasekmių, sandorį pripažinus fiktyviu (tariamuoju) ir netaikius restitucijos (negrąžinus turto buvusiam savininkui) pagal tokį sandorį dėl to, kad šalys veikė nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo teisėmis, nurodyta, kad teismo praktikoje aiškinant CK 1.137 straipsnio nuostatas pažymėta, jog teisė netoleruoja situacijų, kad būtų ginamos teisės nesąžiningų asmenų, kurie teisminės gynybos kreipiasi siekdami, kad būtų apgintos jų teisės, kurias jie įgijo pažeisdami teisės aktų reikalavimus, piktnaudžiaudami teise. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs ieškovo veiksmus nesąžiningais, prieštaraujančiais gerai moralei, konstatavęs piktnaudžiavimą subjektine teise, turėjo diskreciją nuspręsti neginti ieškovo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, teisių, netaikyti restitucijos pagal negaliojančia pripažintą Sutartį.

Back to top button