Renginiai

2022.07.04. Žmogaus teisių apžvalgos 2020-2021m. pristatymas ir diskusija

Nors dar neseniai pasaulinė pandemija ir migrantų krizė prie Lietuvos pasienio atrodė vieni didžiausių politinių, socialinių ir žmogaus teisių iššūkių, 2022 m. vasario 24 d. Rusijos pradėtas barbariškas karas prieš Ukrainą ne tik suklibino Europos saugumo ir stabilumo pamatus, bet ir tapo bene didžiausiu istorijoje iššūkiu po II-ojo Pasaulinio karo sukurtai taisyklėmis ir žmogaus teisėmis grįstai pasaulio tvarkai. Kai šalia mūsų vykdomas tikslingas nekaltų žmonių ir nepriklausomos, demokratinės šalies naikinimas, vykdomi karo nusikaltimai ir grubiausi žmogaus teisių pažeidimai, žmogaus teisėmis ir taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos išsaugojimas tampa itin svarbiu Lietuvai kaip nepriklausomybės ir laisvės garantija, ir kaip siekis atsiriboti nuo destruktyvios, jėga grįstos, anti-vakarietiškos putinizmo kultūros ir totalitarinės visuomenės santvarkos.

Šiame kontekste atrodo prasminga iš naujo permąstyti žmogaus teisių vaidmenį ir svarbą Lietuvos kaip demokratiškos, europietiškos ir vakarietiškos valstybės vizijoje. Svarbu ir įvertinti, kokias pamokas išmokome iš 2020-2021 m. iššūkių – Covid-19 pandemijos, stipriai išaugusio migrantų ir prieglobsčio prašytojų srauto bei valstybės politikos šių krizių metu poveikio žmogaus teisėms. Pastarieji dveji metai taip pat pasižymėjo tuo, kad žmogaus teisių klausimai – partnerystė, kova su smurtu prieš moteris, priklausomybės nuo narkotinių medžiagų dekriminalizavimas ir kiti – buvo matomi ir girdimi politiniame lygmenyje. Nors ne visos iniciatyvos stiprinti žmogaus teisių apsaugą buvo sėkmingos, bei vis pasigirsta oponuojančių balsų dėl neva visuomenės skaldymo keliant su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, visgi galima matyti pamažu besiformuojančią platesnę politinę valią spręsti įsisenėjusias žmogaus teisių problemas.

Šios ir kitos 2020-2021 m. tendencijos įvairiose žmogaus teisių srityse apžvelgiamos ir analizuojamos Žmogaus teisių stebėjimo instituto kartu su nepriklausomais ekspertais kas dvejus metus rengiamoje ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį – „Žmogaus teisės Lietuvoje 2020-2021“. Apžvalgoje aptariami svarbiausi įvykiai saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės, diskriminacijos, smurto prieš moteris, LGBTQI, žmonių su negalia teisių, nuteistųjų teisių, prekybos žmonėmis aukų, migrantų ir pabėgėlių teisių ir kitose srityse. Šioje apžvalgoje pirmą kartą apžvelgiama ir socialinių teisių arba teisės gyventi oriai padėtis, taip pat teisė į sveikatą pandemijos kontekste.

2022 m. liepos 4 d. 17 val. kviečiame į apžvalgos pristatymą ir diskusiją, vyksiančią Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurioje turėsite progą susipažinti su 2020-2021 m. žmogaus teisių apžvalga ir kartu su ekspertais, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais padiskutuoti, kaip vertiname šiandieninę žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, kaip galėtume jau dabar teisiškai ir praktiškai sustiprinti žmogaus teisių apsaugą ir kokios galėtų būti tolesnės žmogaus teisių Lietuvoje raidos kryptys.

Diskusijoje dalyvaus:

> Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius, profesorius Dainius Pūras
> Lietuvos Respublikos Seimo narė Morgana Danielė
> Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė
> Mykolo Romerio universiteto profesorius, rašytojas Justinas Žilinskas
> Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas Donatas Puslys.Diskusiją moderuos:
> Roberta Tracevičiūtė, 15min.lt politikos aktualijų žurnalistė

>>> Registracija į renginį M. Mažvydo bibliotekoje: https://forms.gle/3LDCA2mev1AbN9e89


Negalintiems atvykti į renginį diskusija bus transliuojama gyvai Žmogaus teisių stebėjimo instituto Facebook paskyroje.

Back to top button