Institucijos

2022 m. Europos semestras – susitarta dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų

ES Taryba susitarė dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų dėl 2022 m. valstybių narių nacionalinių reformų programų ir Tarybos nuomonių dėl atnaujintų stabilumo arba konvergencijos programų. Šis etapas yra dalis 2022 m. Europos semestro programos, kuria valstybėms narėms sudaromos sąlygos koordinuoti savo ekonominę, užimtumo ir fiskalinę politiką.

Numatoma, kad konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas birželio 24 d. susitikime patvirtins Europos Vadovų Taryba. Po to Taryba galės oficialiai priimti šias rekomendacijas, taip užbaigdama paskutinį 2022 m. Europos semestro proceso etapą.

Europos semestro procedūra pradėta taikyti 2010 m. Ji suteikia ES valstybėms narėms galimybę visus metus koordinuoti savo ekonominę, fiskalinę ir užimtumo politiką ir spręsti ES iškilusias ekonomikos problemas.

Komisija vertina ES vyriausybių ekonominę politiką ir biudžeto strategijas remdamasi nacionalinėmis reformų programomis ir stabilumo arba konvergencijos programomis, kurios kasmet pateikiamos balandžio mėnesį.

Remdamasi šiais duomenimis Komisija kiekvienai šaliai pateikia konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų projektą, kuriame pateikiamos politikos gairės, kaip skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, kartu išlaikant patikimus viešuosius finansus.

Tada Taryba priima konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir nuomones. Tais atvejais, kai tos rekomendacijos neatitinka Komisijos pasiūlytų rekomendacijų, Taryba pateikia paaiškinimus.

Tarybos rekomendacijos dėl 2022 m. nacionalinių reformų programų ir Tarybos nuomonės dėl atnaujintų stabilumo arba konvergencijos programų pateikiamos šiuose dokumentuose:

Back to top button