Universitetai

VU Teisės fakultetas įsteigė neliečiamojo kapitalo subfondą

Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultetas įsteigė savo neliečiamojo kapitalo subfondą ir kviečia visuomenę, fakulteto partnerius bei draugus ir alumnų bendruomenę prisidėti prie ateities teisininkų ugdymo ir teisės mokslo plėtros skiriant paramą. Investicijų grąža bus naudojama pasaulinio lygio akademiniam personalui ir talentingiausiems studentams pritraukti, moksliniams tyrimams, stipendijoms.

„Džiaugiamės, kad fakulteto 380 metų jubiliejaus proga pagaliau įsteigtas fakulteto subfondas prie Vilniaus universiteto fondo. Tikimės, kad jis prisidės prie studijų programų, infrastruktūros fakultete gerinimo, leis mokslininkams auginti kompetencijas stažuotėse ir efektyviai rems mokslinius tyrimus“, – sako VU Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis.

VU Teisės fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondas – tai tvarus paramos administravimo modelis, kai gauta parama ne išleidžiama, bet sumaniai investuojama į įvairias turto klases, o uždirbta investicijų grąža skiriama įvairioms fakulteto reikmėms.

Šiuo metu daugiausia lėšų subfondui skyrusio VU Teisės fakulteto alumno Remigijaus Lapinsko teigimu, VU neliečiamojo kapitalo fondo Teisės fakulteto subfondas – teisingas, garantuotas, skaidrus būdas remti gimtąją Alma Mater ir skirti lėšų mokslui toliau plėtoti, tiriamiesiems darbams atlikti ir talentingiems, perspektyviems fakulteto dėstytojams rengti. Tai yra prasmingas, į ateitį ir perspektyvą nukreiptas paramos teikimo būdas.

VU fondo investavimo strategija remiasi pasiteisinusia tarptautine praktika: plačiai diversifikuotas portfelis, rizikos valdymas ir išskaidymas, investavimas globalioje rinkoje. Subfondo kapitalas investuojamas kartu su pagrindinio fondo kapitalu. VU Teisės fakulteto išmokos dydžiui apskaičiuoti taikomas 2,5 proc. (arba individualiai sutartas) paskirstymo rodiklis. Išmoką viršijanti investicijų prieaugio dalis reinvestuojama. Dalį investicijų grąžos reinvestuojant metams bėgant subfondo vertė augs eksponentiškai.

Paramą galima skirti internetu (https://vuf.lt/subfondai/tf) ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT10 7300 0101 7174 1965 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama VU TF neliečiamojo kapitalo subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (įm. k. 304222713)

Paramos sutartims, viršijančioms 14,5 tūkst. eurų, reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas.

Back to top button