InstitucijosUniversitetai

Sėkmingai įgyvendintas ES Dvynių projektas Azerbaidžane

Europos socialinio fondo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutu ir jaunesniaisiais partneriais Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutu baigė įgyvendinti ES Dvynių projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugumą ir paramą smurto šeimoje aukoms“. Projektas truko 17 mėnesių, jo biudžetas siekė 1 mln. eurų.

Projekto metu Lietuvos ir Austrijos institucijų ekspertai, remdamiesi Europos Sąjungos šalių sėkminga praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, Azerbaidžano kolegoms perdavė gerąją patirtį stiprinant Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, teikiant pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, padedant parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto keliamus neigiamus padarinius pačiai visuomenei. Pandemijos sąlygomis buvo parengtos 6 mokymo programos ir suorganizuoti specialūs mokymai net 680 socialinių darbuotojų, psichologų, mokytojų, teisėjų, NVO, policijos, žiniasklaidos atstovų.

2022 m. sausio 12 d. Baku vykusiame projekto baigiamajame renginyje dalyvavo projekto dalies Vilniaus universitete vadovas prof. Tomas Davulis, susirinkusius Azerbaidžano smurto prevencijos srities institucijų atstovus sveikino Lietuvos ambasadorius Egidijus Navikas, Austrijos ambasadorius Alexander Bayerl bei Europos Sąjungos Delegacijos vadovas, ambasadorius Peter Michalko: „Smurto prieš moteris pasitaiko visur, saugios vietos nėra kartais net namuose. Moterys skriaudžiamos darbo vietoje, mokyklose ir universitetuose, gatvėje, vis dažniau patiria kibernetinį smurtą ir neapykantos kurstymą internete. ES yra įsipareigojusi užkirsti kelią, atvirai smerkti visus smurto prieš moteris ir vaikus aktus bei dalytis geriausia patirtimi, kad sustiprintų saugumą ir paramą smurto šeimoje aukoms.“

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas ir suderinti teisės aktus pagal ES teisės aktų reikalavimus.

Back to top button