Komentarai

M. Šukytė. Nuo genialiu algoritmu pagrįstos tiesioginės rinkodaros programėlėje TikTok Europos Sąjungos naudotojai saugomi BDAR – ar apsauga patikima?

Pirminiu pavadinimu „Douyin“ Kinijoje 2016 metais išleista programėlė, dabar geriau žinoma kaip „TikTok“, iš viso į išmaniuosius įrenginius per Apple Store ar Google play parsiųsta daugiau nei 6 milijardus kartų[1]. Remiantis 2021 m. pateikta programėlės pajamų ir naudojimo statistika[2], 2020 m. TikTok naudotojai sudarė 18 proc. visų 16-64 m. amžiaus interneto naudotojų, o programėlės vertė – net 60 milijardų dolerių.

TikTok sėkmės pagrindas – brangiausia jos motininės įmonės ByteDance investicija – išpuoselėtas ir itin tikslus dirbtiniu intelektu paremtas algoritmas. Kai kurie šį algoritmą vadina „visa matančiu“, kadangi priešingai, nei kitos populiariausios platformos, kaip Instagram, Youtube, Google ir kt., nėra pagrįstas vartotojo įvedamais duomenimis ar atliekamomis paieškomis. Programėlei tereikia nuoširdžia reakcija į matomą turinį pagrįstos vartotojo sąveikos su jos vieninteliame puslapyje „Jums“ (angl. For You) pateikiamais vaizdo įrašais. Algoritmas automatiškai stebi galybę vartotojo elgesio bei preferencijų modelių, kitaip tariant, smarkiai palengvina vartotojo patirtį suteikdamas jam laisvę nieko nesekti bei neieškoti. Toks reiškinys vadinamas pasyviu personalizavimu – algoritmas mokosi apie vartotoją, jo savybes, pomėgius bei patirtis šiam vartojant. Toks pasyvus algoritmo treniravimas, leidžiantis sukonstruoti individualią pomėgių kreivę nereikalauja vartotojo pastangų ir sukuria hiperpersonalizuotą patirtį.

Kiekvienam vaizdo įrašui „TikTok“ matuoja daugybės žiūrovo elgsenos parametrų visumą: perbraukimai į viršų (angl. swipe-ups), perbraukimai žemyn (angl. swipe- aways), įrašo stabdymai, užvedimai (angl. hovers), pakartotinės peržiūros (angl. re-watches), pakartotinių peržiūrų skaičius (angl. number of repeat viewings), ne pilnai pažiūrėti vaizdo įrašai, bendrinimai, ar vartotojas spusteli nuorodą į kūrėjo profilio puslapį, ar seka juos, kas seka vartotoją, kitų jų vaizdo įrašų peržiūros, kur žiūrima, kada žiūrima, kokio tipo įrenginiuose, praeityje žiūrėti vaizdo įrašai ir žiūrovų demografiniai bei psichografiniai rodikliai. Per 1 minutę „TikTok“ mikro stebėjimai suseka mažiausiai 5-6 vartotojo matmenis[3].

Kita vertus, stulbinantis programėlės populiarumas gali būti sąlygotas kito svarbaus veiksnio – iki šiol vartotojai galėjo mėgautis TikTok nepersekiojami personalizuotų reklamų, įsiskverbusių į beveik visas kitas populiariąsias išmaniąsias programėles. Vis dėlto šiemet paskelbta, jog vartotojai nebegalės pasinaudoti duomenų apsaugos teisėje žinomu opt-out pasitraukimo modeliu (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) naudojamas opt-in sutikimo modelis reikalauja, kad įmonės gautų informuotą vartotojo sutikimą tvarkyti duomenis prieš juos renkant; opt-out leidžia vartotojui to atsisakyti). Visi programėlės naudotojai, iki šiol matę tik bendrojo pobūdžio reklamas, nuo 2021 m. balandžio 15 d., norėdami toliau naudotis TikTok, sutinka matyti individualizuotą reklamą, paremtą visa asmens veikla programėlėje, į kurios stebėjimą ir yra nukreiptas aptartas dirbtinio intelekto algoritmas.

Nors TikTok neatskleidžia, kas lėmė šį pokytį, tačiau greičiausiai neatsitiktinai naujoji politika atsirado tuomet, kai „Apple“ ruošėsi išleisti „iOS 14“ naujinį, reikalaujantį gauti vartotojų leidimo jų elgesį sekti kitose nei naudojamoje programėlėje (angl. cross-tracking). Vadinamasis kryžminis programėlių stebėjimas didžiulį pelną neša kone kiekvienai elektroninei platformai. Baimindamiesi, kad nedaugelis vartotojų pasirinks būti stebimi, kai „Apple“ atnaujinimas privers programas pateikti jiems šią galimybę, įmonės stengiasi išsiaiškinti, kaip išlaikyti savo asmeninį rinkodarų verslo modelį.

Vienintelė šios naujovės išimtis – Europos Sąjungos valstybės, nuo nepageidaujamos reklamos sergimos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, reikalaujančio iš verslo gauti vartotojo sutikimą reklamos transliavimui. Šis „imunitetas“, iš pažiūros, itin džiugina – juk rafinuoto, pasyvaus bet žaibiško greičio TikTok algoritmo, sekančio smulkiausius vartotojo elgesio modelius, suteiktini verslui duomenys iš esmės sukurtų bet kurio asmens savybių „juodąją dėžę“ ir lemtų visišką jo imlumą lyg netyčia pasirodysiantiems reklaminiams pasiūlymams. Juk net Europos Sąjungos vartotojų organizacija ataskaitose tvirtina, jog TikTok vykdoma marketingo politika teikiant kompanijoms bendradarbiavimo pasiūlymus prisideda prie paslėptos rinkodaros platinimo[4]. Mes, Europos Sąjungoje, po BDAR skliautu, to išvengėme. Bet ar tikrai?

Kaip taikliai pastebi Europos Sąjungos vartotojų organizacija š. m. vasarį, dar prieš balandžio mėn. pokyčius pasirodžiusioje TikTok duomenų apsaugos politikos analizėje[5], TikTok privatumo politikoje teisės atsisakyti automatizuoto profiliavimo kontekste nurodoma tik tai, jog negavus duomenų subjekto sutikimo, nebūtų rodoma profiliavimu pagrįstos[6] tiesioginės reklamos. Tai, vis dėlto, nereiškia, jog pats profiliavimas duomenų tų vartotojų, kurie nesutiko, nėra vykdomas. Taip iš esmės pažeidžiamas BDAR 5 straipsnyje numatytas duomenų kiekio mažinimo principas, o kartu ir kiti normoje numatyti principai, kaip antai teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo ir t.t.

Taigi net ir dabar, besidžiaugiant BDAR Europai suteikiamomis privilegijomis, negalima būtų užtikrintai teigti, jog Europos Sąjungos vartotojų duomenų rinkimas bei perdavimas „teisėtai“ jais pasinaudosiantiems subjektams nėra toliau vykdomas. Juolab Europos Sąjungos vartotojų organizacijos ataskaitose gvildenamos net eilės BDAR nuostatų pažeidimai, o TikTok sulaukė ne tik tarptautinių ieškinių iš pasipiktinusių ES valstybių, tačiau ir peticijų: ją pasirašyti ir kompensacijos prašyti skatinami visi programėlės vartotojai[7].

Monika Šukytė yra VU Teisės fakulteto studentė. Straipsnis parengtas vadovaujant asist. dr. Agnei Juškevičiūtei-Vilienei, vedant VU TF tutoriatą „Verslo reguliavimas skaitmeniniame amžiuje“


[1] https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/

[2] Ibid.

[3] Greenwald, M., „Audience, Algorithm And Virality: Why TikTok Will Continue To Shape Culture In 2021“, Forbes, prieiga per internetą – https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2021/04/01/audience-algorithm-and-virality-why-tiktok-will-continue-to-shape-culture-in-2021/?sh=6d4a425c2af7

[4] Europos vartotojų organizacijos (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ataskaita Confusing by design: A Data Protection Law Analysis of TikTok’s Privacy Policy – Report“ https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-012_tiktok_without_filters.pdf p. 32

[5] Ibid, p. 28

[6] Profiliavimas – procedūra, galinti apimti daugiau kaip vieną statistinės dedukcijos operaciją. Ši procedūra taikoma žmonių asmeninėms savybėms prognozuoti naudojant iš įvairių šaltinių gautus duomenis.

[7] Plačiau žr. https://tiktokclaim.eu/en

Back to top button