Teismai

Po ilgos pertraukos LVAT vėl teiks išvadą dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2021 m. balandžio 8 d. nutartimi priėmė nagrinėti Pagėgių savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Pagėgių savivaldybės tarybos narys sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką bei nevykdė jam Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų įgaliojimų.

Pagėgių savivaldybės taryba teigia, jog tarybos narys nevienkartiniais veiksmais, t. y. nevengdamas interesų konflikto ir neveikimu – nenusišalinęs rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktų, taip pat nesilaikydamas draudimo atstovauti savo įmonės interesams galimai ne vieną kartą sulaužė duotą priesaiką gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Pagėgių savivaldybės taryba, be kita ko, vadovaujasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu, kuriame pripažinta, kad tarybos narys, 2020 metais atstovavęs savo valdomai UAB „Kalibrus“ sudarant sutartis ir susitarimus (atstovavo 13 kartų) dėl darbų atlikimo su Pagėgių savivaldybės administracija, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, LVAT išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų, pateikia per du mėnesius nuo prašymo pateikti išvadą gavimo (121 str. 1 d.). Taigi teismo išvados šiuo klausimu galima tikėtis 2021 m. birželio mėn. pradžioje.

Paskutinioji LVAT išvada dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo buvo pateikta daugiau nei prieš dvejus metus: 2018 m. lapkričio 26 d. išvadoje administracinėje byloje Nr. eI-29-415/2018 LVAT pripažino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savo veiksmais Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje bei savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pareikšdamas apie Lietuvos partizanų vadą ir jo atminimą menkinančią informaciją ir paskleisdamas žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 4 dalį, 28 straipsnį ir Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus ir tokiais veiksmais sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką. Tokia išvada dėl savivaldybės tarybos nario pripažinimo sulaužius savivaldybės tarybos nario priesaiką kol kas yra vienintelė LVAT praktikoje.

Kitais atvejais (dar tokių bandymų buvo 10) priesaikos sulaužymas nebuvo nustatytas. Savivaldybės tarybos, motyvuodamos priesaikos sulaužymo atvejus, teikė įvairaus pobūdžio argumentus: buvo nurodoma, jog tarybos nariai, informuodami Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie pagrindą įvesti tiesioginį laikiną valdymą savivaldybės teritorijoje ar atšaukdami savo frakcijos deleguotus atstovus į Kontrolės komitetą bei atsisakydami teikti savo frakcijos atstovus ir būti Kontrolės komiteto nariais, sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką; ar priesaiką sulaužė savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant už kitą tarybos narę ir kt. Tačiau, panašu, jog toks klausimas dėl priesaikos sulaužymo, kaip aptariamu atveju, motyvuojamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų nevykdymu, kol kas nebuvo keltas.

Ne kartą tokios bylos dėl išvados pateikimo buvo nutrauktos dėl procedūrinių trūkumų, kadangi savivaldybės taryba į LVAT su prašymu pateikti išvadą buvo pasikreipusi nesilaikydama Vietos savivaldos įstatyme nustatytos tvarkos (pvz., netinkamai sudarė tyrimo komisiją, praleido terminą pateikti prašymą teismui).

Daugiau informacijos apie LVAT pateiktas išvadas, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų, galima rasti čia.

Informaciją parengė VU Teisės fakulteto Mokslinė teminė grupė „Administracinės teisės sistemos pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link”

Back to top button