Institucijos

Ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje 2020 metais

Mokestinių ginčų komisija (MGK) apibendrino 2020 metų mokestinių ginčų rezultatus. 2020 metais buvo pasiektas rekordinis skaičius – teismo patvirtintų MGK sprendimų skaičius nuo pastaraisiais metais buvusių 75 procentų šoktelėjo į viršų ir pasiekė net 87 procentus. Tai rodo, kad teismai vis daugiau neabejoja Komisijos sprendimų pagrįstumu. Praktika rodo, kad ir šalys daugiau nei pusę atvejų palaiko Komisijos sprendimus. 2020 metais daugiau kaip pusė (53 procentai) Komisijos priimamų sprendimų įsiteisėjo, bylų šalys jų toliau neginčijo teismui. Ankstesniais metais 2019 m. tai sudarė 67 proc., 2017 ir 2018 metais – apie 60 procentų.

Daugiau kaip pusę visų skundų (52 procentus) pateikė ne įmonės ar įstaigos, o gyventojai. Nors gyventojų skundų grupėje pirmoje vietoje yra įsitvirtinę situacijos, kai gyventojų oficialiai deklaruotos pajamos ir išlaidos nesutampa, tačiau gera žinia yra ta, kad mokesčių mokėtojai vis plačiau gina savo teises, kreipdamiesi dėl anksčiau nenagrinėtų atvejų. Pavyzdžiui, praeitais metais į Komisiją kreipėsi gyventojai, nesutikdami su mokesčio administratoriaus pranešimais tikslinti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje deklaruota grąžintina GPM suma. Nors tokiais atvejais nurodymas patikslinti deklaraciją neįforminamas sprendimu, tačiau tai sukėlė tiesiogines pasekmes gyventojams – nebuvo grąžinta deklaruota GPM permoka. Skundo nagrinėjimas ne tik leido gyventojams apginti savo teisę į permoką, bet ir gauti situacijos įvertinimą iš karto, nelaukiant patikrinimo.

Komisija praeitais metais nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo PVM srityje, taip pat gavo ESTT sprendimą dėl ankstesnio MGK kreipimosi muitų klausimais.

2020 metais Komisija nepatvirtino apie 34,2 procentų mokesčių administratorių sprendimų (VMI – 36,5 proc., MD – 19,2 proc.). Tame tarpe panaikinta arba grąžinta buvo 18,4 proc. mokesčių administratorių sprendimų, pakeista – 15,8 proc. Pastebime, kad Komisijos ginčų statistika rodo kitus mokestinių ginčų rezultatus nei skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Pagal VMI informaciją 2020 m. ginčuose Inspekcijos naudai buvo priimta 96 proc. sprendimų, tačiau šis skaičius neatskleidžia pilno mokestinių ginčų vaizdo. Taip yra dėl to, kad kaip skelbia VMI, ji pateikia ne visų mokestinių ginčų rezultatus, o tik jų dalį, pavyzdžiui, nėra skaičiuojami rezultatai dėl permokos/skirtumo negrąžinimo, skirtingai vertinami ir sprendimai dėl dalies sprendimo pakeitimo ar skundo grąžinamo nagrinėti iš naujo. Komisijos vertinimu, nors skundo grąžinimas mokesčių administratoriui dar savaime nereiškia, kad sprendimas bus priimtas mokesčių mokėtojo naudai, tačiau tai dažnai rodo mokesčių administratoriaus darbo trūkumus, dėl kurių pakartotinai trikdomas mokesčių mokėtojas, o tai jau negalima priskirti laimėjimui.

Atkreipiame dėmesį, kad daugumą VMI naudai patvirtinamų sprendimų sudaro bylos, kuriose teismų praktika yra susiformavusi ir nuosekli, pavyzdžiui, situacijose, kai gyventojų išlaidos viršija pajamas, PVM sukčiavimo atvejais arba taikant turinio viršenybės prieš formą principą atkuriant įvairias su sąmoningu mokesčių vengimu susijusias aplinkybes, siekiant atidėti, sumažinti ar visai nemokėti mokesčių. Reikia pripažinti, kad tiesioginis apmokestinimas pagal atliktus patikrinimus paskutiniais metais sudaro mažesnę ginčų dalį nei anksčiau.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button