MinisterijaNotariatas

Notarai galės rengti turto virtualius pardavimo ir nuomos viešuosius aukcionus

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms įstatymo pataisoms, kurios numato galimybes notarams organizuoti ir vykdyti aukcionus informacinių technologijų priemonėmis. Aukcionai vyks Lietuvos notarų rūmų informacinėje sistemoje.

Aukciono dalyvio mokestis mokamas į notaro depozitinę sąskaitą. Aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka nustatyta Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklėse. Šiose taisyklėse nurodomos aukciono organizatoriaus teisės ir pareigos, aukciono objekto įsigijimo ir apmokėjimo tvarka, aukciono dalyvio mokesčio mokėjimo, jo grąžinimo sąlygos ir tvarka, aptariamos kitos organizuojant ir vykdant aukcioną reikšmingos aplinkybės. Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

Ši paslauga notarams nebus privaloma – kiekvienas pats spręs, ar veikti aukcionų organizavimo ir vykdymo srityje. Notarų profesinėje veikloje pirmenybė teikiama notariniams veiksmams, kad būtų užtikrinamas civilinės apyvartos teisėtumas. Už šias paslaugas notaras pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį galės imti su paslaugos gavėju sutartą atlyginimą. Notaro atstovas ar pavaduojantis notaras negalės vykdyti aukcionų.

Priimtame notariato įstatyme bus nurodyta, kad notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras taip pat gali būti civilinių ginčų mediatoriumi, kai sprendžiami ginčai, ir turto pardavimo ir nuomos viešųjų aukcionų (aukcionai) organizatoriumi bei vykdytoju.

Dabar daugumoje ES valstybių notarai turi teisę organizuoti ir vykdyti aukcionus, pavyzdžiui Belgijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Estijoje.

Back to top button