G. Valantiejus. Pasaulio Prekybos Organizacijos teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?

Lietuvos Respublika jau beveik dvidešimt metų (nuo 2001 m.) yra Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) narė ir yra ratifikavusi iš esmės visas tarptautines sutartis, sudarančias vadinamosios PPO teisės dalį, t. y. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. „General Agreement on Tariff and Trade“; GATT susitarimas) ir PPO steigimo sutarties priedus (pvz. susitarimus dėl prekių … Continue reading G. Valantiejus. Pasaulio Prekybos Organizacijos teisės taikymas mokestiniuose ginčuose Lietuvoje: misija (ne)įmanoma?