Monografija

Monografija „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra-ir nacionaliniu lygmeniu“

Kolektyvinėje monografijoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (projekto vadovė – doc. dr. Skirgailė Žaltauskaitė – Žalimienė), padarytas išvadas. Šiame tyrime kompleksiškai buvo tiriamas Chartijos, kaip pagrindinių teisių veiksmingos gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu (ypač Lietuvos) lygmenimis ir šiuo kontekstu: EŽTK, ES teisės bendrųjų principų, pagrindinių teisių, kurias užtikrina Chartija, ir pagrindinių teisių, kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų.

Tarp kolektyvinės monografijos autorių yra profesorius Tomas Davulis, profesorius Egidijus Jarašiūnas, docentė Vygantė Milašiūtė, docentė Salvija Mulevičienė, docentė Skirgailė Žaltauskaitė – Žalimienė ir kiti mokslininkai.

Monografiją galima skaityti čia. 

Back to top button