Institucijos

Europos duomenų apsaugos valdyba atnaujino BDAR gaires dėl sutikimo

2020 m. gegužės 4 d. Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) atnaujino ir patvirtino gaires 05/2020 „Dėl sutikimo pagal Reglamentą 2016/679“ (Gairės). Šis dokumentas yra atnaujinta versija 29 straipsnio darbo grupės 2018 m. balandžio 10 d. priimtų gairių „Dėl sutikimo pagal Reglamentą 2016/679“.

Gairės paaiškina, kokias sąlygas turi atitikti sutikimas, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 11 punktu ir 7 straipsniu, kai asmens duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimu, kaip teisėto tvarkymo sąlyga, numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad EDAV Gairėse, be kita ko, pasisakė ir dėl dviejų aktualių ir itin reikšmingų aspektų dėl duomenų subjekto sutikimo:
• Dėl „slapukų sienų“ (angl. cookie walls). Siekiant užtikrinti, kad duomenų subjekto sutikimas dėl slapukų naudojimo būtų duotas laisva valia, toks sutikimas neturi būti sąlyga prieigai prie paslaugų, funkcijų ar siekiant įgyti prieigą prie informacijos, kuri yra jau pateikta naudotojo galiniame įrenginyje, vadinamojoje „slapukų sienoje“;
• Dėl tolesnio naršymo. Tokie veiksmai kaip tolesnis naršymas ar kiti panašūs naudotojo veiksmai interneto svetainėje neatitinka duomenų subjekto sutikimui keliamų reikalavimų, vadovaujantis BDAR.

Atsižvelgiant į Gairėse pateiktus išaiškinimus, rekomenduojame duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams įvertinti, kaip jie naudoja slapukus ir, prireikus, imtis gairėse numatytų veiksmų, kurie padėtų geriau įgyvendinti BDAR reikalavimus.

Daugiau informacijos rasite čia anglų kalba apie EDAV 2020 m. gegužės 4 d. gaires.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button