Teismai

LAT apie neturtinės žalos priteisimą esant per ilgai ikiteisminio tyrimo eigai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija gruodžio 6 dieną nusprendė, kad esant bendrai labai ilgai beveik aštuonerių metų ikiteisminio tyrimo trukmei ir akivaizdžiam dvejų metų procesiniam delsimui, kurio metu tyrimas iš esmės nebuvo atliekamas ir už kurį atsakingos institucijos, ieškovo teisė į jam pareikšto baudžiamojo kaltinimo (įtarimo) nagrinėjimą per kuo trumpiausią laiką buvo pažeista. Byloje nenustatyta aplinkybių, rodančių, kad ieškovas būtų taip prisidėjęs prie proceso pailginimo arba dėl ilgos proceso trukmės gavęs tokios procesinės naudos, kad tai būtų pagrindas daryti išvadą, jog už proceso trukmę atsakingas jis, o ne valstybės institucijos, arba paneigtų dėl pernelyg ilgo baudžiamojo proceso patirtos neturtinės žalos, atlygintinos priteisiant piniginę kompensaciją, prezumpciją.

Sprendžiant dėl per ilgo baudžiamojo proceso atsiradusios neturtinės žalos atlyginimo, be bendrųjų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų, taikytini ir specifiniai tokiose bylose reikšmingi kriterijai: vertintina baudžiamojo proceso delsimo trukmė, asmeniui pareikšto kaltinimo sunkumas, jam taikyti proceso metu teisių apribojimai, delsimo įtaka civilinėms teisėms ir pareigoms, taip pat tiek jo, tiek gynėjo elgesys užtrukusio proceso kontekste, analizuotina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose dėl neturtinės žalos, EŽTT praktika bylose prieš Lietuvą dėl teisės į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimo, taip pat atsižvelgtina į valstybės, turinčios atlyginti žalą, ekonominę padėtį, jos piliečių bendrą materialinį lygį, be to, konkrečioje byloje teismo konstatuotas aplinkybes, reikšmingas neturtinės žalos dydžiui nustatyti.

Atsižvelgiant į tai ir į tai, kad nebuvo atliekami jokie procesiniai veiksmai; kita vertus, ilgai proceso trukmei didelės įtakos turėjo ir bylos sudėtingumas; ieškovo teisės didžiąją proceso dalį suvaržytos palyginti nedaug (suėmimas buvo taikytas keturis mėnesius, tačiau dar gana ankstyvoje tyrimo stadijoje, 2008 m. pabaigoje – 2009 m. pradžioje, kai procesas nebuvo labai užtrukęs, o vėliau taikytos švelniausios kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir asmens dokumento paėmimas), jis nė karto nepasinaudojo baudžiamosiomis procesinėmis gynybos priemonėmis dėl pernelyg ilgos tyrimo trukmės, teisėjų kolegija nusprendė, kad ieškovui priteistina 2500 Eur neturtinės žalos atlyginimo suma. Ši suma, teisėjų kolegijos vertinimu, atitinka konstitucinį teisingo žalos atlyginimo principą.

Back to top button