StudentaiUniversitetai

Teisės studentų organizacijose – patirtis, kurios neįgysite paskaitose

Vos tik įstojus į Teisės fakultetą jaunuolius pasitinka ir bendradarbiauti kviečia dvi pagrindinės studentų organizacijos – Vilniaus universiteto studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF) bei Europos studentų teisininkų asociacija (ELSA). Nors studentų ryšiai su jomis dažniausiai užsimezga dar pirmomis dienomis universitete, jose įgyta praktinė patirtis ir pažintys neabejotinai praverčia ir profesinėje veikloje, po studijų. Apie šių organizacijų naudą ir galimybes dalyvauti jų veikloje papasakojo VU SA TF pirmininkė Viktorija Medžiaušaitė bei ELSA Vilnius prezidentė bei nuo liepos mėnesio ELSA Lietuva prezidentė Aušra Abraitytė.

Abiejų organizacijų veikla ir interesai skiriasi. Pasak Viktorijos Medžiaušaitės, VU SA atstovauja Vilniaus universiteto studentams, siekia tobulinti studijų procesą Universitete, rūpinasi studentų socialine gerove, organizuoja įvairius renginius, skleidžia studentams būtiną žinoti informaciją. Tuo tarpu ELSA misija – užsiimti teisiniu švietimu. Aušros Abraitytės teigimu, tai apima labai daug dalykų – paskaitas, renginius teisininkams, studentams bei visuomenei, be to, ši organizacija yra tarptautinė ir veikia 44-ose šalyse, studentai gali išvažiuoti į užsienį ir dalyvauti konferencijose, atlikti praktikas užsienio kontorose, vykti kaip ELSA delegatai į įvairius ES komitetus.

Pasak ELSA Vilnius prezidentės, vyrauja stereotipas, jog ELSA konkuruoja su VU SA TF ir abiejų organizacijų nariais studentai būti negali. Tačiau tai netiesa – pati Aušra dalyvauja abiejų organizacijų veikloje ir skatina studentus bendradarbiauti. Apie studentų atstovybę taip pat sklando stereotipai, kuriuos jos nariai skuba paneigti: „Pati esu susidūrusi su dviem stereotipais, kurie vienas kitam prieštarauja. Visų pirma, kad atstovybė yra tik studentiškas susibūrimas ir visa jos veikla susijusi tik su linksmybėmis, o antra, kad norint veikti atstovybėje reikia labai daug specifinių žinių, darbas čia sunkus ir neįdomus. Iš tiesų studentų atstovybės veikla labai įvairi. Taip, mes organizuojame renginius, tačiau taip pat mes labai daug dirbame siekdami pagerinti studijų sąlygas studentams. Manau, labai svarbu pabrėžti, kad kiekvienam atstovybės nariui patirtis čia yra tokia, kokią jis pats ją susikuria, veikla gali apsiriboti tik linksmybėmis arba tik darbais, bet toli gražu neprivalo”,– pasakojo VU SA TF pirmininkė Viktorija Medžiaušaitė.

Kodėl verta prisijungti?

Šiose organizacijose įgyta patirtis gali praversti ne tik studijuojant, bet ir dirbant, siekiant asmeninio tobulėjimo. Pasak VU SA TF pirmininkės, davyvavaujant studentų atstovybės veikloje įgyjamos kompetencijos, kurių nesuteikia pasirinkta studijų programa: „Tai ne tik žinios apie Universitete vykstančius procesus, gebėjimas konsultuoti studentus atsiskaitymų, apeliacijų, stipendijų, įmokų už mokslą ir kitais klausimais, bet ir įvairios veiklos, plečiančios akiratį ir už studijų ribų. Pavyzdžiui, studijuodama teisę ir veikdama atstovybėje įgijau žinių apie komunikaciją, renginių organizavimą, darbą komandoje, sustiprinau viešojo kalbėjimo įgūdžius”,– pasakojo VU SA TF pirmininkė.

Taip pat įsitraukus į studentų atstovybės veiklą galima skatinti teigiamus pokyčius universitete: „Studentų atstovybės deleguoti atstovai veikia ginčų nagrinėjimo komisijoje, akademinės etikos komisijoje, VU TF Taryboje ir kituose fakultete bei Universitete veikiančiuose organuose. Jie išsako studentų nuomonę, siekia palankių sprendimų. Džiaugiuosi, kad mūsų fakultete visada paklausiama, ką mano studentai ir į išsakytas mintis atsižvelgiama”,– sakė Viktorija Medžiaušaitė.

Tuo metu ELSA, pasak Aušros Abraitytės, išsiskiria tuo, kad veikia tarptautiniu lygmeniu. „Visi mūsų nariai užmezga tarptautinius ryšius, gali išvykti į užsienį, pavyzdžiui, dabar mūsų prezidentė nacionaliniu mastu buvo išrinkta į tarptautinę valdybą ir metus gyvens Briuselyje. Taip pat mes organizuojame labai daug renginių, siekiame užpildyti įvairių įgūdžių, kurių neįmanoma įgyti universitete, spragas, organizuojame teismo inscenizacijas, viešojo kalbėjimo mokymus ir t. t. Įvairių akademinių renginių metu atsiranda didelė tikimybė sulaukti ir darbo pasiūlymų, kadangi konferencijose dalyvauja teisės specialistai iš visos Lietuvos. Šios veiklos nauda ilgalaikė – praktiškai visi studentai dalyvavimą ELSA įsirašo į CV, tai laikoma pliusu darbinantis.”

Pati Aušra Abraitytė dvejus metus ELSA Vilnius dirbo marketingo srityje. Joje patirties mergina neturėjo, tačiau visai netrukus išmoko naudotis įvairiomis programomis, maketuoti, atlikti įvaidžio formavimo užduotis. Aušros nuomone, svarbiausia turėti noro, o įgūdžius įvairiose veiklose tobulinti ELSA yra puiki platforma: „Esu pastebėjusi, kad teisininkams sunkiai sekasi atlikti įvairius techninius darbus, montuoti, koreguoti. Tad būtent šioje srityje pastiprinimo mums reikėtų labiausiai. Taip pat kartu su VU SA TF nariais diskutavome, jog dabartinė karta nėra linkusi užsiimti savanoryste. Nepaisant to, absoliuti dauguma organizacijos narių yra iš Vilniaus universiteto, dėl to labai džiaugiamės.”

Ką veikia organizacijų nariai?

Studentų atstovybės metai prasideda kur kas anksčiau nei rugsėjį. Vasarą organizacija dalyvauja įvairiuose mokymuose, prisideda prie pirmakursių stovyklos ir krikštynų organizavimo. Vėliau rengiami VU TF seniūnų bei rudens mokymai, Konstitucijos dienos. Gruodžio mėnesį vyksta VU TF Kalėdinis vakaras, pavasarį pristatomos studijų šakos, vyksta pavasario mokymai, Teisininkų dienos. Be jau minėtų veiklų, VU SA TF atlieka ir nemažai einamųjų darbų – surenka ir išregistruoja LSP, stebi atsiskaitymus, vykdo susitikimus su įvairių kursų studentais ir dar daug kitų darbų.

Viktorijos Medžiaušaitės teigimu, VU SA TF siūlo daugybę įdomių veiklų – nariai gali prisidėti prie studentų mokslinės draugijos (SMD) veiklos, atstovauti studijuojančiųjų balsą, prisidėti prie VU TF strategijos kūrimo ir t. t. „Kaip įdomiausią projektą išskirčiau VU TF ambasadorių programą, kurią vykdome kartu su fakultetu. Programos metu studentai kartu su dėstytojais išvyksta į mokyklas visoje Lietuvoje ir pristato moksleiviams teisės studijas”,– sakė pirmininkė.

ELSA taip pat vykdo kasmetinius, tradicinius renginius, tokius kaip geriausios advokato kalbos, teisminio proceso inscenizacijos konkursus. Be to, rugsėjo gale organizuoja stovyklą. „Be minėtų tradicinių renginių, turime ir kitokių planų artėjantiems metams. Lapkričio mėnesį vyksime į Tarptautinį visuotinį susirinkimą Kroatijoje. Taip pat užsibrėžėme tikslą rudenį suorganizuoti Baltijos šalių susitikimą – jau užmezgėme ryšius su Estija ir Latvija, greičiausiai susitikimas vyks Rygoje. Prie šių veiklų gali prisijungti visi ELSA nariai”,– apie galimybes pasakojo ELSA Vilnius prezidentė.

Kaip prisijungti?

Abiejų organizacijų atstovės skatina jau pirmosiomis studijų dienomis domėtis įvairių veiklų galimybėmis universitete, nueiti į susirinkimus, susipažinimo vakarus, pabendrauti su organizacijų nariais ir nuspręsti, kurios iš jų veikla artimiausia. Taip pat rekomenduojama nuvyti į abiejų organizacijų stovyklas metų pradžioje. Ten galima artimiau susipažinti su jų veikla ir pasirinkti tą organizaciją, kuri atrodys artimesnė. O jeigu labai sunku priimti sprendimą – visada galima būti kelių organizacijų nariu ir aktyviai veikti abejose.

Prie VU SA TF gali prisijungti bet kurio kurso Teisės fakulteto studentai. Tereikia išreikšti norą būti nariu pirmakursių stovyklos, pirmojo susirinkimo metu ar bet kada vėliau, užpildyti paprastą prašymą, esantį www.vusa.lt ir išlaikyti socialinių–akademinių žinių testą.

Prie ELSA organizacijos gali prisijungti visi teisės studentai ar jauni teisininkai iki 29 metų. ELSA skatina norinčius prisijungti kreiptis į organizacijos narius, taip pat informacijos apie prisijungimą ieškoti asociacijos stende, o pirmakursiams – dalyvauti pirmosiose paskaitose, kur informacijos bus suteikta daugiau.

Daugiau informacijos:
VU SA TF
ELSA

Back to top button