Teismai

Dėl COVID-19 pandemijos neigiamų ekonominių padarinių įmonei atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas

Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovės prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjimą, klausimą išsprendė iš esmės ir atidėjo ieškovei daugiau kaip 10 tūkst. Eur žyminio mokesčio sumokėjimą (bylos Nr. e2-92-943/2021).

Ieškovė, prašydama atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinį skundą iki procesinio sprendimo priėmimo Lietuvos apeliaciniame teisme, teigė, kad šiuo metu ji yra įtraukta į įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą motyvavo nepakankamais įrodymais apie sunkią įmonės finansinę padėtį bei galimą jos pagerėjimą ateityje. Apeliantė teismui pateikė tik 2019 metų finansinius duomenis bei nurodė, kad ieškovės veiklą neigiamai veikia pasaulinė COVID-19 pandemija, todėl jai taikomos su šia pandemija susijusios valstybės mokestinės pagalbos priemonės. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad šie įrodymai įprastoje situacijoje nebūtų pakankami apeliantės finansinei padėčiai nustatyti, tačiau nagrinėjamu atveju jie yra pakankami įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką apeliantės galimybei sumokėti byloje žyminį mokestį.

Apeliacinis teismas nurodė, kad su COVID-19 pandemijos ir dėl jos taikytų ribojimų valstybiniu lygmeniu neigiamais padariniais (ekonominiais, socialiniais ir pan.) susiduria beveik visi valstybės gyventojai, asmenys, vykdantys verslą. Nustatyta, kad apeliantė yra įtraukta į juridinių asmenų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą. Teismo vertinimu, tai patvirtina, kad apeliantė patiria (patyrė) neigiamą finansinį poveikį. Asmenims, įtrauktiems į minėtą sąrašą, taikomos mokestinės pagalbos priemonės – jie atleidžiami nuo delspinigių, nevykdomas mokesčių išieškojimas, teikiamos subsidijos, lengvatinės paskolos ir kita.

Apeliacinis teismas atkreipė dėmesį, kad valstybė, siekdama sumažinti neigiamą COVID-19 poveikį ekonomikai, numatė įvairias kompensacines priemones verslui, tarp jų ir mokesčių mokėjimo atidėjimą. Teismo vertinimu, susiklosčiusioje situacijoje būtų neproporcinga papildomai apsunkinti asmenų, kurie ir taip yra nukentėję dėl jiems taikomų veiklos apribojimų, susijusių su COVID-19 pandemija, padėtį teismo procese ir reikalauti sumokėti žyminį mokestį valstybei, kai tuo pat metu asmeniui taikomos kitos valstybės pagalbos priemonės.

Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad šiuo atveju, siekiant pernelyg nesuvaržyti ieškovės teisės į teisminę gynybą (teisės į teismo sprendimo peržiūrą bent vienos instancijos teisme), žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimas atidėtinas iki galutinio procesinio sprendimo byloje priėmimo. Ši nutartis yra neskundžiama.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button