Institucijos

Europos Komisija pristatė ES vaistų strategiją

Vakar Europos Komisija priėmė ES vaistų strategiją, kuria siekiama užtikrinti pacientams galimybę įsigyti naujoviškų ir įperkamų vaistų ir remti ES vaistų pramonės konkurencingumą, inovacinius pajėgumus ir tvarumą. Strategija leis Europai patenkinti esamus vaistų poreikius, taip pat ir krizės laikotarpiu, naudojantis patikimomis tiekimo grandinėmis. Strategija, kurią Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį pavadino svarbiausia stipresnės Europos sveikatos sąjungos kūrimo dalimi, padės sukurti perspektyvią ir krizei atsparią ES vaistų sistemą.

Europos vaistų strategija siekiama keturių pagrindinių tikslų:

 • užtikrinti galimybę pacientams gauti įperkamų vaistų ir patenkinti nepatenkintus medicinos poreikius (pvz., atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, vėžio, retųjų ligų srityse);
 • remti ES farmacijos pramonės konkurencingumą, inovacijas ir tvarumą, kurti aukštos kokybės, saugius, veiksmingus ir ekologiškesnius vaistus;
 • stiprinti pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas mechanizmus ir spręsti tiekimo saugumo klausimus;
 • užtikrinti tvirtą ES balsą pasaulyje skatinant aukštus kokybės, veiksmingumo ir saugumo standartus.

Strategija toili gražu neapsiriboja reagavimo į krizes priemonėmis: joje remiamasi patirtimi, įgyta reaguojant į COVID-19 pandemiją, užtikrinant geresnį Europos vaistų sektoriaus pasirengimą ir didesnį atsparumą.

Strategijoje pateikiami konkretūs veiksmai galimybėms naudotis vaistais, jų prieinamumui ir įperkamumui užtikrinti. Ja remiamos diversifikuotos ir saugios tiekimo grandines, užtikrinamas ES atviras strateginis savarankiškumas pasaulyje ir skatinama gaminti aplinką tausojančius vaistus.

Strategija taip pat bus užtikrinta, kad ES vaistų politika nuolatinių mokslinių ir komercinių permainų aplinkoje toliau tarnautų visuomenės sveikatos tikslui. Pagal ją bus remiamos į pacientą orientuotos inovacijos ir prisitaikoma prie skaitmeninių ir technologinių pokyčių.

Europos vaistų strategija – tai tik proceso pradžia: ji bus įgyvendinama pagal plataus užmojo teisėkūros ir ne teisėkūros veiksmų darbotvarkę, kuri bus pradėta įgyvendinti ateinančiais metais.

Veiksmai apims visą vaistų ekosistemą, taip pat kai kuriuos medicinos priemonių srities aspektus. Strategija sukuriama sąveika su žaliuoju kursu ir mūsų veiksmais pagal ES strateginį požiūrį į vaistus aplinkoje, siekiant sumažinti jų keliamą riziką aplinkai, spręsti taršos dėl farmacijos produktų liekanų problemą ir skatinti ekologiškesnę gamybą, naudojimą ir šalinimą (yra paskelbta pažangos ataskaita); Ji taip pat susijusi su priimtu intelektinės nuosavybės veiksmų planu.

Strategijos pavyzdiniai veiksmai:

 • pagrindinių vaistų srities teisės aktų peržiūra* (tikslinė pasiūlymo pateikimo data – 2022 m.), siekiant, kad ši sistema būtų perspektyvi ir palanki inovacijoms;
 • pasiūlymas dėl ES reagavimo į ekstremalias sveikatai situacijas institucijos (pasiūlymas – 2021 m. 2-ąjį pusmetį);
 • Reglamentų dėl vaistų vaikams ir retosioms ligoms peržiūra
 • pradedamas atviras struktūrinis dialogas su visais vaistų gamybos proceso dalyviais ir valdžios institucijomis ir tarp jų, siekiant nustatyti pasaulinės svarbiausių vaistų tiekimo grandinės pažeidžiamuosius taškus ir parengti politikos galimybes, kuriomis būtų stiprinamas tiekimo tęstinumas ir saugumas ES;
 • nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas kainodaros, mokėjimo ir viešųjų pirkimų politikos srityse, siekiant pagerinti vaistų įperkamumą, ekonominį efektyvumą ir sveikatos priežiūros sistemos tvarumą;
 • patikimos skaitmeninės infrastruktūros sukūrimas, įskaitant pasiūlymą dėl Europos sveikatos duomenų erdvės (tikslinė pasiūlymo pateikimo data – 2021 m.);
 • parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms, visų pirma pagal programas „Horizontas 2020“ ir „ES – sveikatos labui“;
 • veiksmai, kuriais skatinamas novatoriškas požiūris į ES mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei antimikrobinių medžiagų ir jų alternatyvų viešieji pirkimai, taip pat priemonės, kuriomis ribojamas ir optimizuojamas šių medžiagų naudojimas.

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close