Institucijos

ES Taryba priėmė išvadas dėl sezoninių ir kitų mobiliųjų darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimo

Taryba priėmė išvadas, kuriose pripažįstama, kad sezoniniai darbuotojai ir kiti mobilieji darbuotojai visoje ES dažnai dirba ir gyvena nepalankiomis sąlygomis ir susiduria su išnaudojimo grėsme ir kad jiems nesuteikiama pakankamai informacijos apie atsakomybę ir teises. COVID-19 pandemija paaštrino ir dar labiau išryškino kai kurias šių problemų. Tuo pat metu Taryba pripažįsta, kad sezoniniai ir kiti mobilieji darbuotojai labai prisideda prie vidaus rinkos ir tai tebedaro dabartinės krizės metu.

Išvadose Taryba atkreipia dėmesį į šio klausimo svarbą ir prašo valstybių narių, pagal savo kompetenciją ir atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, visapusiškai užtikrinti ES ir nacionalinės teisės aktų vykdymą visų pirma darbuotojų judėjimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas, trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sezoniniais darbuotojais bei darbo ir gyvenimo sąlygų srityse. Taryba pabrėžia informavimo ir konsultavimo svarbą ir prašo valstybių narių teikti informaciją darbuotojų kalba arba bent jiems suprantama kalba. Taryba taip pat prašo valstybių narių išnagrinėti galimybę nustatyti specialius reikalavimus laikinojo įdarbinimo įmonėms ir įdarbinimo agentūroms, siekiant užtikrinti, kad tokios įmonės ir agentūros laikytųsi būtiniausių kokybės standartų pagal nacionalinės ir ES teisės aktus ir, kai tinkama, kolektyvines sutartis. Išvadose siūloma įvertinti, ar pakanka valstybėse narėse šiuo metu vykdomų patikrinimų tam, kad būtų užtikrintas ES ir nacionalinės teisės aktų vykdymas ir padidintas atsakomybės subrangos grandinių atveju skaidrumas.

Taryba taip pat prašo Europos Komisijos atlikti tyrimą, kurio tikslas – surinkti duomenis apie sezoninį darbą ES viduje ir nustatyti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduriama, be kita ko, kai įmanoma, per COVID-19 pandemiją, kad būtų įvertinta, kokiose srityse turėtų būti stiprinama sezoninių darbuotojų apsauga, ir pateikti politikos rekomendacijų.

Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad esminį vaidmenį atlieka socialiniai partneriai ir kiti ES organai, visų pirma Europos darbo institucija (EDI), kurios prašoma remti visus valstybių narių veiksmus.

 

ES Tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close