Teismai

Patvirtinta nauja Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos sudėtis

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Teismų įstatymu, paskyrė keturias naujos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nares.

Šalies vadovo sprendimu pareigas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje eis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų tyrimo centro docentė Jolanta Mažylė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė Lina Mikalonienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė, laikinai einanti šio instituto direktoriaus pareigas, Jolanta Zajančkauskienė bei Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė Edita Znutienė.

Teisėjų taryba komisijos nariais paskyrė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėją, šio teismo pirmininko pavaduotoją Skirgailę Žalimienę, Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Marių Bajorą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Gediminą Sagatį.

Vadovaudamasis Teismų įstatymu, Prezidentas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininke paskyrė teisininkę L. Mikalonienę.

Per šalies vadovo susitikimą su kadenciją baigiančios ir naujai sudarytos Pretendentų į teisėjus atrankos komisijų nariais taip pat buvo iškelti klausimai dėl teisėjo darbo prestižo ir su tuo susijusių iššūkių rengiant atrankas, ypač į mažesnius teismus. Svarstytos galimybės didinti teismų sistemos atvirumą, pritraukiant į ją daugiau įvairios praktinės patirties turinčių teisininkų.

Prezidentas pabrėžė, kad šiuo metu rengiama teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama, kad ateityje pretendentų į teisėjus ir teisėjų karjeros atrankos vyktų sparčiau ir efektyviau.

Pagal Teismų įstatymą Pretendentų į teisėjus atrankos komisija sudaroma trejiems metams. Komisijos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Tris komisijos narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, keturis visuomenės atstovus – Prezidentas.

Raktažodžiai
Close
Close