Institucijos

Priemonė „NextGenerationEU“: Komisija 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje pristato tolesnius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo veiksmus

Europos Komisija savo 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje nustatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo strategines gaires. Priemonė yra pagrindinė „NextGenerationEU“ ekonomikos gaivinimo priemonė, padėsianti ES išbristi iš dabartinės krizės stipresnei ir atsparesnei. Pagal šią priemonę per pirmuosius pačius svarbiausius ekonomikos atsigavimo metus paskolomis ir dotacijomis bus suteikta beprecedentė 672,5 mlrd. EUR vertės paankstinta finansinė parama.

Paskelbiant metinę tvaraus augimo strategiją pradedamas šių metų Europos semestro ciklas. Praėjusių metų metinėje tvaraus augimo strategijoje Komisija pateikė naują augimo strategiją, grindžiamą Europos žaliuoju kursu ir konkurencingo tvarumo koncepcija. Šių metų metinė tvaraus augimo strategija visiškai atitinka ankstesniąją. Valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai ir nacionalinės reformų ir investicijų strategijos ir toliau turėtų būti rengiami vadovaujantis praėjusių metų metinėje tvaraus augimo strategijoje nustatytais keturiais aspektais – aplinkos tvarumo, našumo, teisingumo ir makroekonominio stabilumo. Šie aspektai yra labai svarbi Europos semestro dalis ir jais užtikrinama, kad naujoji augimo darbotvarkė padėtų sukurti žaliojo, skaitmeninio ir tvaraus ekonomikos gaivinimo pagrindus.

Kad galėtų pasinaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone, valstybės narės turėtų pateikti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų projektus, kuriuose būtų išdėstytos minėtus ES politikos kriterijus atitinkančios nacionalinės investicijų ir reformų darbotvarkės. Valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose turėtų būti sprendžiami ekonominės politikos uždaviniai, nustatyti pastarųjų metų, visų pirma per 2019 ir 2020 m. ciklus, konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose. Planai taip pat turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms padidinti savo ekonomikos augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį bei socialinį atsparumą, taip pat prisitaikyti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

Šiandien Komisija valstybėms narėms taip pat pateikė papildomų gairių, kaip geriausia išdėstyti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, taip pat standartinį to plano šabloną.

Atsižvelgdama į toliau išvardytų sričių svarbą visose valstybėse narėse, joms reikalingas labai dideles investicijas ir į jų potencialą kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, taip pat pasinaudoti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos teikiama nauda, Komisija primygtinai ragina valstybes nares į savo planus įtraukti investicijas ir reformas šiose pavyzdinėse srityse:

  1. Pagreitinimas. Perspektyvių švarių technologijų finansavimo paankstinimas ir spartesnis atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtojimas ir naudojimas.
  2. Renovacija. Viešų ir privačių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
  3. Įkrovimas ir degalų papildymas. Perspektyvių švarių technologijų skatinimas siekiant paspartinti tvaraus, prieinamo ir išmaniojo transporto ir įkrovimo bei degalų papildymo vietų naudojimą ir viešojo transporto plėtrą.
  4. Ryšys. Greitas sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų diegimas visuose regionuose ir namų ūkiuose, įskaitant šviesolaidinius ir 5G tinklus.
  5. Modernizavimas. Viešojo administravimo ir paslaugų, įskaitant teismines ir sveikatos priežiūros sistemas, skaitmeninimas.
  6. Plėtra. Europos pramonės duomenų debesijos pajėgumų didinimas ir galingiausių, pažangiausių ir tvariausių procesorių kūrimas.
  7. Perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas. Švietimo sistemų pritaikymas siekiant remti skaitmeninius įgūdžius ir visų amžiaus grupių švietimą bei profesinį mokymą.

Priemonės įgyvendinimą koordinuos Komisijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė, glaudžiai bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu. Pirmininkės Ursulos von der Leyen pirmininkaujama valdančioji taryba nustatys darbo grupės politinę kryptį, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir veiksmingas priemonės įgyvendinimas.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų pateikimo terminas – 2021 m. balandžio 30 d. Tačiau valstybės narės raginamos teikti preliminarius planų projektus nuo 2020 m. spalio 15 d. Kad parengtų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, valstybės narės turėtų kuo greičiau pradėti plataus masto politinį dialogą, kuriame dalyvautų visi atitinkami suinteresuotieji subjektai. Valstybės narės taip pat raginamos bendradarbiauti ir savo planų projektus aptarti su Ekonomikos gaivinimo darbo grupe ir Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu.

Raktažodžiai
Close
Close