Teismai

Nacionalinė teismų administracija pateikė rekomendacijas Lietuvos teismams dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo

Nacionalinė teismų administracija, atsižvelgdama į 2020 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą sprendimą, kuriuo nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. vėl įvedamas privalomas nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas viešajame transporte ir uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose (išskyrus kelias išimtis), rekomenduoja Lietuvos teismams nustatyti vidinę tvarką, kad visi teismo posėdžiuose dalyvaujantys asmenys privalomai dėvėtų nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones.

Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas ir nėra taikomas teismams, tačiau Nacionalinė teismų administracija įvertinusi tai, kad ir į teismo posėdžius susirenka daug asmenų, kurie ilgą laiką būna vienoje uždaroje patalpoje, rekomenduoja visiems teismo posėdžių dalyviams privalomai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones.

Nacionalinė teismų administracija rekomenduoja apie šiuos pasikeitimus teismo posėdžiuose dalyvaujančius asmenis informuoti pakabinant pranešimus prie įėjimo į teismą ir teismo viešosiose erdvėse, siunčiant pranešimus su kvietimais į teismo posėdį ir kitomis priemonėmis.

Primename, kad dar galioja 2020 m. birželio 16 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas, kuriuo rekomenduojama visiems įstaigų lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones (jį rasite čia).

Su 2020 m. liepos 30 d. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų, galite susipažinti čia.

Nacionalinės teismų administracijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close