Teismai

Teisėjų garbės teismas siūlo Prezidentui atleisti teisėją Rasą Augustę iš pareigų

Šiandien Teisėjų garbės teismas paskelbė sprendimą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjos Rasos Augustės drausmės byloje. Teisėjų garbės teismas konstatavo, kad teisėja savo elgesiu  pažeidė ne vieną Teisėjų etikos kodekso reikalavimą ir taip pažemino teisėjo vardą bei pakenkė teismo autoritetui. Todėl siūloma Prezidentui atleisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėją Rasą Augustę iš pareigų.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (Komisija) pagal Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko teikimą teisėjai R. Augustei iškėlė drausmės bylą. Komisijos sprendime buvo nurodyta, kad teisėjos R. Augustės elgesys pažeidžia Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pareigingumo, teisingumo ir nešališkumo, pavyzdingumo, padorumo, solidarumo principus.

Teisėjų garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylos medžiagą, išklausęs teisėjos R. Augustės paaiškinimus, nustatė, kad teisėja nevykdė įstatyme įtvirtintos imperatyvios pareigos teismo pirmininkui pranešti apie teismo procesus, kuriuose ji pati yra proceso šalis. Taip pat nustatyta, kad teisėja nenusišalino nuo civilinės bylos, kurioje viena iš šalių buvo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“. Drausmės bylos duomenimis, teisėja R. Augustė ėmėsi nagrinėti minėtą civilinę bylą, nors su šiuo juridiniu asmeniu ne vienerius metus pati bylinėjasi keliuose Lietuvos teismuose. Vėliau, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“ pareiškus nušalinimą, teisėja R. Augustė visgi nusišalino nuo šios bylos nagrinėjimo, tačiau nagrinėdama jai pareikštą nušalinimą, nevertino, ar yra realių faktų, kurie kelia abejonių dėl jos nešališkumo, nepasisakė dėl bylos dalyvio pareikšto nušalinimo motyvų, tačiau tai padarė visai kitais pagrindais – dėl neva jai daromo spaudimo, nutartyje nurodydama teiginius dėl kito to paties teismo teisėjo korupcinių ryšių.

Kai minėta civilinė byla buvo perduota nagrinėti kitai Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjai,  teisėja R. Augustė teismo pirmininkui pateikė tarnybinį pranešimą dėl šios teisėjos, kuriame pateikė teisėjos priimtos nutarties vertinimą, bei, padariusi asmenines išvadas apie jos neteisėtumą, prašė spręsti teisėjos drausminės atsakomybės klausimą.

Toks teisėjos R. Augustės elgesys Teisėjų garbės teismo buvo įvertintas, kaip kišimasis į kito teisėjo teisingumo vykdymo veiklą ir pažeidžiantis konstitucinį teisėjo nepriklausomumo principą.

Teisėjų garbės teismas priimdamas sprendimą vertino padarytų nusižengimų sunkumą, jų tęstinį pobūdį, padarymo aplinkybes, teisėją charakterizuojančius duomenis, teisėjos požiūrį į padarytus pažeidimus – iš jos paaiškinimų matyti, kad teisėja savo veiksmus vertina nesavikritiškai.

Parinkdamas drausminės atsakomybės priemonę Teisėjų garbės teismas atsižvelgė į tai, kad teisėjos R. Augustės drausminės atsakomybės klausimas Teisėjų garbės teisme sprendžiamas ne pirmą kartą. 2013 m. ir 2017 m. Teisėjų garbės teismo sprendimais jai buvo skirti griežti papeikimai. Nors nuobaudų galiojimo terminai pasibaigę, tačiau šiuos duomenis Teisėjų garbės teismas vertino kaip  papildomai charakterizuojančius teisėją ir rodančius, kad teisėja išvadų nepadarė, jos elgesys nepasikeitė.

„Nuolatinis pagrindinių Teisėjų etikos kodekso reikalavimų nepaisymas ir nesuvokimas leidžia teisėjos elgesį vertinti kaip nesuderinamą su teisėjų veiklos principais, žeminantį teisėjo vardą bei kenkiantį teismo autoritetui. Įvertinus visas aplinkybes, darytina išvada, kad švelnesnės drausminės nuobaudos nebūtų pakankamai drausminančiosׅ“ – pažymi Teisėjų garbės teismo pirmininkas Virgilijus Grabinskas.

Teisėjų garbės teismas, įvertinęs surinktą medžiagą, siūlo Prezidentui atleisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėją Rasą Augustę iš pareigų.

Šis Teisėjų garbės teismo sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

 

Nacionalinės teismų administracijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close