Nr. 114 (2020)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Pūraitė-Andrikienė. LIETUVOS INDIVIDUALAUS KONSTITUCINIO SKUNDO MODELIO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ordinarinės teisės aktuose įtvirtinti konstitucinio skundo modelio elementai: individualaus konstitucinio skundo objektai; subjektai, turintys teisę kreiptis su individualiu konstituciniu skundu, ir individualių konstitucinių skundų srautą mažinantys filtrai. Straipsniu siekiama išanalizuoti šiuos elementus reglamentuojantį teisinį reguliavimą ir atskleisti jo privalumus ir trūkumus.

Close
Close